Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 7 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 7 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: “Chín triệu bốn trăm sáu mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu” biểu thị số:

A. 9 467 000  B. 9 467 326 C. 9 000 326 D. 9 476 362

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 tấn 12 yến = ….kg là:

A. 5200 B. 421 C. 412 D. 4120

Câu 3: Giá trị của biểu thức M = 14 x a + 14 x b + 14 x c với a = 1, b = 2 và c = 3 là:

A. 92 B. 100 C. 84 D. 96

Câu 4: Quy luật của dãy số 1, 5, 9, 13, 17, ….là:

A. Dãy số được tạo nên dựa trên quy luật tăng dần 4 đơn vị

B. Dãy số được tạo nên dựa trên quy luật tăng dần 3 đơn vị

C. Dãy số được tạo nên dựa trên quy luật tăng dần 2 đơn vị

D. Dãy số được tạo nên dựa trên quy luật tăng dần 1 đơn vị

Câu 5: Không thực hiện phép tính, biểu thức nào dưới đây có kết quả bằng với biểu thức: 672 + (163 + 578)?

A. (163 + 578) – 672  B. (672 + 163) + 578
C. 672 + 163 – 578  D. (672 – 163) + 578

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) (1563 + 4722) + 2637 b) 83672 – 11639 x 5 
c) 4682 x 2 + 1637 x 4  d) (4672 x 2 + 1675) : 3

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X : 4 + 2563 = 2748  b) 8672 – X x 5 = 2782
c) X - 2673 = 8367 - 6477 d) X – 4562 x 2 = 1368

Bài 3: Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) Nhân 7 với tổng của 4829 và 9582

b) 48929 trừ đi tích của 9891 với 4

Bài 4: Cho hai biểu thức:

A = 627 x a - 173 x b + 274 x c và B = 383 x a + 163 x b – 247 x c.

Tính giá trị của A và B với a = 8, b = 3 và c = 4. Sau đó so sánh A và B.

Bài 5: Trung bình cộng số thóc ở hai kho là 80 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 12 tấn và kho thứ hai 8 tấn thì số thóc ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B D C A B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) (1563 + 4722) + 2637 = (1563 + 2637) + 4722 = 4200 + 4722 = 8922

b) 83672 – 11639 x 5 = 83672 – 58195 = 25477

c) 4682 x 2 + 1637 x 4 = 9364 + 6548 = 15912

d) (4672 x 2 + 1675) : 3 = (9344 + 1675) : 3 = 11019 : 3 = 3673

Bài 2:

a) X : 4 + 2563 = 2748

X : 4 = 2748 – 2563

X : 4 = 185

X = 185 x 4

X = 740

b) 8672 – X x 5 = 2782

X x 5 = 8672 – 2782

X x 5 = 5890

X = 5890 : 5

X = 1178

c) X - 2673 = 8367 – 6477

X - 2673 = 1890

X = 1890 + 2673

X = 4563

d) X – 4562 x 2 = 1368

X – 9124 = 1368

X = 1368 + 9124

X = 10492

Bài 3:

a) Nhân 7 với tổng của 4829 và 9582

A = 7 x (4892 + 9582) = 7 x 14474 = 101 318

b) 48929 trừ đi tích của 9891 với 4

B = 48929 – 9891 x 4 = 48929 – 39564 = 9365

Bài 4:

Với a = 8, b = 3, c = 4 thì:

A = 627 x 8 – 173 x 3 + 274 x 4 = 5016 – 519 + 1096 = 4497 + 1096 = 5593

B = 383 x 8 + 163 x 3 – 247 x 4 = 3064 + 489 – 988 = 3553 – 988 = 2565

Vậy A > B

Bài 5:

Tổng số thóc ban đầu ở hai kho là:

80 x 2 = 160 (tấn)

Tổng số thóc lúc sau ở hai kho là:

160 + 12 + 8 = 180 (tấn)

Số thóc ở hai kho lúc sau là:

180 : 2 = 90 (tấn)

Số thóc ban đầu ở kho thứ nhất là:

90 – 12 = 78 (tấn)

Số thóc ban đầu ở kho thứ hai là:

90 – 8 = 82 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất 78 tấn thóc, kho thứ hai 82 tấn thóc

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
19 9.797
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm