Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 4 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 4 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số 14 384 286 được đọc là:

A. Một bốn ba tám bốn hai tám sáu

B. Mười bốn ba trăm tám mươi tư nghìn hai trăm tám mươi sáu

C. Mười bốn triệu ba trăm tám mươi tư nghìn hai trăm tám mươi sáu

D. Mười bốn triệu ba trăm tám mươi tư hai trăm tám mươi sáu

Câu 2: Số nào dưới đây mà chữ số 3 không đứng ở hàng chục nghìn?

A. 1 738 485 B. 837 958 C. 36 489 D. 8 883 994

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1, 4, 13, …., 121 là:

A. 40 B. 35 C. 26 D. 45

Câu 4: Đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 tạ 56kg = 3560…. là:

A. kg B. hg C. dag D. g

Câu 5: Tổng của số lớn nhất và bé nhất có 4 chữ số được lập từ từ 4 số 3, 5, 9, 6 là:

A. 13222 B. 12486 C. 12682 D. 13485

II. Phần tự luận

Bài 1: Tìm những năm thuộc thế kỉ XIX mà tổng các chữ số của năm đó bằng 22.

Bài 2: Tính tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 6, 8, 1.

Bài 3: Chỉ ra quy luật của dãy số rồi viết tiếp 2 số vào dãy số:

a, 4, 7, 10, 13, 16, …, ….

b, 1, 2, 4, 7, 11, 16, …., ….

c, 10, 13, 18, 26, 39, 60, …, ….

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 tấn 16 yến = ….kg 4kg 16dag = …g 5 tạ 6 yến = …hg
3 yến 18kg = …dag 6862g = …kg ….g 9270hg = ….yến….kg

Bài 5: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 47 yến gạo, ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày thứ nhất, ngày thứ ba bán được ít hơn tổng của ngày thứ hai và ngày thứ ba 120kg gạo. Hỏi sau ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A B A

II. Phần tự luận

Bài 1:

Gọi những năm thuộc thế kỉ XIX có dạng 18ab

Theo đề bài, tổng các chữ số của năm bằng 22. Ta có 1 + 8 + a + b = 22 hay a + b = 13

Mà a, b là các số có 1 chữ số và 13 = 9 + 4 = 8 + 5 = 7 + 6 nên những năm thuộc thế kỉ XIX thỏa mãn điều kiện đề bài là: 1894, 1849, 1885, 1858, 1876, 1867

Bài 2:

Các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 6, 8, 1 là: 681, 618, 816, 861, 168, 186

Tổng của các số là: 681 + 618 + 816 + 861 + 168 + 186 = 3330

Bài 3:

a, 4, 7, 10, 13, 16, …, ….

Có 7 – 4 = 3

10 – 7 = 3

13 – 10 = 3

16 – 13 = 6

Quy luật của dãy số: số sau hơn số trước 3 đơn vị

Hai số tiếp theo điền vào dãy số là 19 và 22

b, 1, 2, 4, 7, 11, 16, …., ….

Có 1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

4 + 3 = 7

7 + 4 = 11

11 + 5 = 16

Quy luật của dãy số: số sau bằng tổng của số trước với dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1.

Hai số tiếp theo điền vào dãy số là 22 (= 16 + 6) và 29 (= 22 + 7)

c, 10, 13, 18, 26, 39, 60, …, ….

Có 10 + 13 – 5 = 18

13 + 18 – 5 = 26

18 + 26 – 5 = 39

26 + 39 – 5 = 60

Quy luật của dãy số: số tiếp theo bằng tổng của hai số trước trừ cho 5

Bài 4:

1 tấn 16 yến = 1160kg 4kg 16dag = 4160g 5 tạ 6 yến = 5600hg
3 yến 18kg = 4800dag 6862g = 6kg 862g 9270hg = 92 yến 7kg

Bài 5:

Đổi 47 yến = 470kg

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

470 x 2 = 940 (kg)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

470 + 940 – 120 = 1290 (kg)

Sau ba ngày, cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

470 + 940 + 1290 = 2700 (kg)

Đổi 2700kg = 27 tạ

Đáp số: 27 tạ gạo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
43 17.684
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm