Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 5 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 5 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số “hai triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba” được viết là:

A. 2 967 403 B. 2 967 413 C. 2 769 314 D. 2 968 413

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 tạ 16 yến = ….hg là:

A. 4600 B. 3160 C. 4000 D. 4160

Câu 3: Quy luật của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 là:

A. Số sau hơn số trước 2 đơn vị B. Số trước hơn số sau 3 đơn vị
C. Số sau gấp đôi số trước D. Số sau bằng tổng hai số trước

Dựa vào biểu đồ dưới đây để trả lời câu 4 và câu 5:

Số cây trồng được của các lớp 4A, 4B, 4C và 4D được biểu diễn bởi biểu đồ sau:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 5

Câu 4: Tổng số cây lớp 4A và 4C trồng được ít hơn tổng số cây lớp 4B và 4D trồng là:

A. 12 cây B. 13 cây C. 15 cây D. 17 cây

Câu 5: Tổng số cây 4 lớp trồng được là:

A. 250 cây B. 243 cây C. 222 cây D. 245 cây

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) (1354 + 354 x 6) + 132 b) 62 x 8 – 31 x 14 + 31 x 48
c) 500 x 18 – 7823 d) (4248 : 2 + 3864) : 4 : 3

Bài 2: Tìm X, biết:

a) (6824 - X) : 62 = 58 b) 2020 : (482 : X) = 2020
c) X x 4 + 1828 = 8268 d) X + 2649 = 1789 + 3718

Bài 3: Viết tiếp 3 số tự nhiên thích hợp vào các dãy số:

a) 1, 5, 9, 13, 17, …., …., …..

b) 2, 11, 56, 281, …., …., …..

Bài 4: Cho hai biểu thức A = 6287 + 7 x m và B = 9267 – n x 8

a) Tính giá trị của A khi m = 114 và giá trị của B khi n = 242

b) Tính giá trị A + B và B - A

Bài 5: Trung bình cộng số ngô hai xã thu hoạch được là 118 tấn. Nếu xã thứ nhất thu hoạch thêm được 12 tấn ngô và xã thứ hai thu hoạch thêm được 20 tấn ngô thì số ngô thu hoạch được của hai xã bằng nhau. Tính số tấn ngô lúc đầu mỗi xã thu hoạch được.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A B D B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) (1354 + 354 x 6) + 132 = (1354 + 2124) + 132 = 3478 + 132 = 3610

b) 62 x 8 – 31 x 14 + 31 x 48 = 31 x 2 x 8 – 31 x 14 + 31 x 48 = 31 x (16 – 14 + 48)

= 31 x 50 = 31 x 5 x 10 = 155 x 10 = 1550

c) 500 x 18 – 7823 = 500 x 2 x 9 – 7823 = 1000 x 9 – 7823 = 9000 – 7823 = 1177

d) (4248 : 2 + 3864) : 4 : 3 = (2124 + 3864) : 4 : 3 = 5988 : 4 : 3 = 1497 : 3 = 499

Bài 2:

a) (6824 - X) : 62 = 58

6824 – X = 58 x 62

6824 – X = 3596

X = 6824 – 3596

X = 3228

b) 2020 : (482 : X) = 2020

482 : X = 2020 : 2020

482 : X = 1

X = 482 : 1

X = 482

c) X x 4 + 1828 = 8268

X x 4 = 8268 – 1828

X x 4 = 6440

X = 6440 : 4 = 1610

d) X + 2649 = 1789 + 3718

X + 2649 = 5507

X = 5507 – 2649

X = 2858

Bài 3:

a) 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

(Quy luật: số sau hơn số trước 4 đơn vị)

b) 2, 11, 56, 281, 1406, 7031, 35 156

(Quy luật: số sau bằng số trước nhân với 5 cộng thêm 1 đơn vị)

Bài 4:

a) Với m = 114 thì A = 6287 + 7 x 114 = 6287 + 798 = 7085

Với n = 242 thì B = 9267 – 242 x 8 = 9267 – 1936 = 7331

b) A + B = 7085 + 7331 = 14 416

B – A = 7331 – 7085 = 246

Bài 5:

Tổng số ngô hai xã thu hoạch ban đầu là:

118 x 2 = 236 (tấn)

Tổng số ngô hai xã thu hoạch lúc sau là:

236 + 12 + 20 = 268 (tấn)

Số ngô mỗi xã thu hoạch lúc sau là:

268 : 2 = 134 (tấn)

Số ngô ban đầu xã thứ nhất thu hoạch được là:

134 – 12 = 122 (tấn)

Số ngô ban đầu xã thứ hai thu hoạch được là:

134 – 20 = 114 (tấn)

Đáp số: xã thứ nhất: 122 tấn ngô, xã thứ hai: 114 tấn ngô

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
27 12.687
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm