Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 27 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 27 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 27

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cách giải phép tính \frac{2}{3} + \frac{5}{6} là đúng trong các đáp án dưới đây?

A. \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{{2 + 5}}{{3 + 6}} = \frac{7}{9}

B. \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}

C. \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{{4 + 5}}{{6 + 6}} = \frac{9}{{12}} = \frac{3}{4}

D. \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{{2 + 5}}{6} = \frac{7}{6}

Câu 2: Giá trị của biểu thức \frac{1}{2} + \frac{3}{7}:\frac{{15}}{{14}} là:

A. \frac{{11}}{{10}} B. \frac{7}{{10}} C. \frac{9}{{10}} D. \frac{{12}}{{10}}

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X:3 - \frac{{11}}{{12}} = \frac{5}{6} là:

A. \frac{7}{{22}} B. \frac{{22}}{7} C. \frac{{21}}{4} D. \frac{4}{{21}}

Câu 4: Rút gọn phân số và tìm phân số lớn nhất trong các phân số \frac{{12}}{8};\,\,\,\frac{{15}}{{24}};\,\,\,\frac{{55}}{{22}};\,\,\,\frac{{14}}{{42}}:

A. \frac{3}{2} B. \frac{5}{8} C. \frac{5}{2} D. \frac{1}{3}

Câu 5: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là a và b là:

A. \frac{{a \times b}}{2} B. \frac{{a + b}}{2} C. \frac{{a - b}}{2} D. \frac{{a:b}}{2}

II. Phần tự luận

Bài 1: Một cửa hàng có 120 chai dầu, mỗi chai chứa \frac{8}{5} lít, mỗi lít dầu cân nặng \frac{6}{5} kg, mỗi vỏ chai cân nặng \frac{1}{2}kg. Tính số cân nặng của các chai dầu có trong cửa hàng.

Bài 2: Trong đợt tổng kết điểm vừa qua, lớp 4A có \frac{1}{3} số học sinh đạt điểm giỏi, \frac{3}{7} số học sinh đạt điểm khá và 10 học sinh đạt điểm trung bình. Tính số học sinh đạt điểm giỏi, đạt điểm khá và số học sinh của lớp 4A.

Bài 3: Tính diện tích của hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 24m, độ dài đường chéo thứ hai gấp đôi độ dài đường chéo thứ nhất.

Bài 4: Hình thoi ABCD có tổng độ dài hai đường chéo là 42cm, độ dài cạnh AC bằng 3/4 độ dài cạnh BD. Tính diện tích hình thoi ABCD và độ dài đường cao AM của tam giác ADC biết hình thoi có cạnh bằng 15cm.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 27

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 27

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C C C A

II. Phần tự luận

Bài 1:

Mỗi chai dầu nặng số ki-lô-gam là:

\frac{8}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{{24}}{{25}}(kg)

Số cân nặng của các chai dầu trong cửa hàng là:

\frac{{24}}{{25}} \times 120 = \frac{{576}}{5}(kg)

Đáp số: \frac{{576}}{5}kg

Bài 2:

Số học sinh đạt điểm trung bình chiếm số phần của lớp 4A là:

1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{7} = \frac{5}{{21}}(tổng số học sinh)

Số học sinh của lớp 4A là:

10:\frac{5}{{21}} = 42(học sinh)

Số học sinh đạt điểm giỏi là:

42 : 3 = 14 (học sinh)

Số học sinh đạt điểm khá là:

42 : 7 x 3 = 18 (học sinh)

Đáp số: lớp 4A: 42 học sinh

học sinh đạt điểm giỏi: 14 học sinh

học sinh đạt điểm khác: 18 học sinh

Bài 3:

Độ dài đường chéo thứ hai là:

24 x 2 = 48 (m)

Diện tích hình thoi là:

24 x 48 : 2 = 576 (m2)

Đáp số: 576m2

Bài 4:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Độ dài cạnh AC là:

42 : 7 x 3 = 18 (cm)

Độ dài cạnh BD là:

42 – 18 = 24 (cm)

Diện tích hình thoi ABCD là:

18 x 24 : 2 = 216 (cm2)

Độ dài cạnh OD là:

24 : 2 = 12 (cm)

Diện tích tam giác ACD là:

12 x 18 : 2 = 108 (cm2)

Độ dài cạnh AM là:

108 x 2 : 15 = \frac{{72}}{5}(cm)

Đáp số: diện tích hình thoi: 216cm2

độ dài cạnh AM: \frac{{72}}{5}cm

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 4.026
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm