Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 29 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 29 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 29

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Sơ đồ tóm tắt bài toán ta vẽ số thứ nhất là 6 phần, số thứ hai là 5 phần. Khi đó tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là:

A. \frac{6}{5} B. \frac{5}{6} C. \frac{2}{3} D. \frac{3}{2}

Câu 2: Biết số lớn hơn số bé 50 đơn vị và số bé bằng 2/7 số lớn. Tổng hai số là:

A. 90 B. 70 C. 50 D. 100

Câu 3: Trung bình cộng của hai số bằng 20, biết bé bằng 3/7 số lớn. Hiệu của hai số là:

A. 10 B. 8 C. 4 D. 16

Câu 4: Diện tích của hình chữ nhật có chu vi bằng 100cm và chiều dài bằng 3/2 lần chiều rộng là:

A. 3000cm2 B. 2400cm2 C. 1200cm2 D. 600cm2

Câu 5: Diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và chiều dài hơn chiều rộng 18cm là:

A. 60cm2 B. 70cm2 C. 80cm2 D. 90cm2

II. Phần tự luận

Bài 1: Ba năm trước, tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi hiện nay của mẹ và con là 48 tuổi.

Bài 2: Một trang trại nuôi 400 dê và cừu. Người ta đã bán đi 25 con dê thì số dê còn lại bằng 1/2 lần số cừu. Tính số dê và số cừu ban đầu trang trại có.

Bài 3: Một hình thoi có độ dài đường chéo lớn hơn độ dài đường chéo nhỏ 92cm. Tính diện tích hình thoi biết rằng độ dài đường chéo nhỏ bằng 32/55 độ dài đường chéo lớn.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 29

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A D D C

II. Phần tự luận

Bài 1:

Tổng số tuổi của mẹ và con ba năm trước là:

48 – 6 = 42 (tuổi)

(Học sinh tự vẽ sơ đồ tóm tắt)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 6 = 7 (phần)

Ba năm trước tuổi của con là:

42 : 7 x 1 = 6 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của con là:

6 + 3 = 9 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của mẹ là:

48 – 9 = 38 (tuổi)

Đáp số: con 9 tuổi

Mẹ 38 tuổi

Bài 2:

Tổng số dê và cừu còn lại là:

400 – 25 = 375 (con)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số cừu ban đầu của trang trại là:

375 : 3 x 2 = 250 (con)

Số dê ban đầu của trang trại là:

400 – 250 = 150 (con)

Đáp số: 250 con cừu, 150 con dê

Bài 3:

(Học sinh tư vẽ sơ đồ tóm tắt)

Hiệu số phần bằng nhau là:

55 – 32 = 23 (phần)

Độ dài đường chéo lớn là:

92 : 23 x 55 = 220 (cm)

Độ dài đường chéo nhỏ là:

220 – 92 = 128 (cm)

Diện tích hình thoi là:

220 x 128 = 28160 (cm2)

Đáp số: 28160cm2

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 5.573
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm