Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 11 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 11 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 11

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 6 trong số 37 628 824 thuộc hàng nào, lớp nào?

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn B. Hàng nghìn, lớp nghìn
C. Hàng triệu, lớp triệu D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X : 20 = 893 là:

A. X = 17860 B. X = 17850 C. X = 15780 D. X = 13580

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 13m2 6dm2 = ….dm2 là:

A. 136 B. 1306 C. 1360 D. 1036

Câu 4: Số đo chiều cao của 5 bạn học sinh lần lượt là 130cm, 125cm, 140cm, 145cm, 130cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi bạn học sinh là bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 142cm B. 137cm C. 134cm D. 135cm

Câu 5: Trung bình cộng của hai số là 38. Số thứ nhất hơn số thứ hai 10 đơn vị. Số thứ nhất là:

A. 24 B. 76 C. 33 D. 43

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 12 x 4 + 12 x 5 + 12 x 6 + 12 x 2 + 12 x 3

b) 37 x 10 + 37 x 14 + 37 x 6

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X : 30 – 289 = 132  b) 8192 – X x 2 = 2782

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 400m, chiều dài hơn chiều rộng 80m. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 4: Trung bình cộng số lít dầu ở hai thùng là 80 lít. Nếu thêm vào thùng thứ nhất 10 lít và thùng thứ hai 12 lít thì số lít dầu ở hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc dầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 11

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A B C D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 12 x 4 + 12 x 5 + 12 x 6 + 12 x 2 + 12 x 3

= 12 x (4 + 5 + 6 + 2 + 3)

= 12 x 20

= 240

b) 37 x 10 + 37 x 14 + 37 x 6

= 37 x (10 + 14 + 6)

= 37 x 30

= 1110

Bài 2:

a) X : 30 – 289 = 132

X : 30 = 132 + 289

X : 30 = 421

X = 421 x 30

X = 12630

b) 8192 – X x 2 = 2782

X x 2 = 8192 – 2782

X x 2 = 5410

X = 5410 : 2

X = 2705

Bài 3:

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

400 : 2 = 200 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

(200 - 80) : 2 = 60 (m)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

200 – 60 = 140 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

140 x 60 = 8400 (m2)

1m2 thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

20 : 10 = 2 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

2 x 8400 = 16800 (kg) = 168 tạ

Đáp số: 168 tạ thóc

Bài 4:

Tổng số lít dầu ban đầu ở hai thùng là:

80 x 2 = 160 (lít)

Tổng số lít dầu lúc sau ở hai thùng là:

160 + 10 + 12 = 182 (lít)

Số lít dầu lúc sau ở hai thùng là:

182 : 2 = 91 (lít)

Số lít dầu ban đầu thùng thứ nhất có là:

91 – 10 = 81 (lít)

Số lít dầu ban đầu thùng thứ hai có là:

91 – 12 = 79 (lít)

Đáp số: thùng thứ nhất 81 lít dầu, thùng thứ hai 79 lít dầu

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 8.129
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm