Bài tập Nhân một số với một hiệu

Bài tập Toán lớp 4: Nhân một số với một hiệu giúp các em học sinh luyện tập thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số. Các dạng bài tập giúp các em củng cố lại dạng Toán Chương 2 lớp 4 - Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học.

1. Cách nhân một số với một hiệu

Có 2 cách nhân một số với một hiệu:

Cách 1

Bước 1: Lấy số đó nhân với với số bị trừ của hiệu ta được hiệu thứ nhất

Bước 2: Lấy số đó nhân với với số bị trừ của hiệu ta được hiệu thứ hai

Bước 3: Lấy hiệu thứ nhất trừ hiệu thứ hai ta được kết quả

a x (b - c) = a x b - a x c

Cách 2

Bước 1: Tính hiệu trong ngoặc

Bước 2: Lấy số đó nhân với hiệu vừa tìm ta được kết quả

a x (b - c) = a x m

Với m là hiệu của phép tinh b - c

2. Bài tập nhân một số với một hiệu

Bài 1: Tính bằng 2 cách:

a) 12 x (20 - 6)

b) 120 x (8 - 2)

c) 125 x (14 - 12)

d) 320 x (16 - 10)

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 125 + 120 x (25 - 5)

b) 230 + 100 x (34 - 4)

c) 1232 + 8 x (12 - 8)

d) 8 x (54 - 50) + 450

Bài 3: Điền vào chỗ trống

a

b

c

a x b - a x c = ?

a (b - c) = ?

3

48

24

 

 

120

30

10

 

 

1000

42

40

 

 

Đáp án

Bài 1:

a)

Cách 1:

12 x (20 - 6)

= 12 x 20 - 12 x 6

= 240 - 72

= 168

Cách 2:

12 x (20 - 6)

= 12 x 14

= 168

b)

Cách 1:

120 x (8 - 2)

= 120 x 8 - 120 x 2

= 960 - 240

= 720

Cách 2:

120 x (8 - 2)

= 120 x 6

= 720

c)

Cách 1:

125 x (14 - 12)

= 125 x 14 - 125 x 12

= 1750 - 1500

= 250

Cách 2:

125 x (14 - 12)

= 125 x 2

= 250

d)

Cách 1:

320 x (16 - 10)

= 320 x 16 - 320 x 10

= 5120 - 3200

= 1920

Cách 2:

320 x (16 - 10)

= 320 x 6

= 1920

Bài 2:

a) 125 + 120 x (25 - 5)

= 125 + 120 x 25 - 120 x 5

= 125 + 3000 - 600

= 3125 - 600

= 2525

b) 230 + 100 x (34 - 4)

= 230 + 100 x 34 - 100 x 4

= 230+ 3400 - 400

= 3630 - 400

= 3230

c) 1232 + 8 x (12 - 8)

= 1232 + 8 x 12 - 8 x 8

= 1232 + 96 - 64

= 1328 - 64

= 1264

d) 8 x (54 - 50) + 450

= 8 x 54 - 8 x 50 + 450

= 432 - 400 + 450

= 32 + 450

= 482

Bài 3:

a

b

c

a x b - a x c = ?

a x (b - c) = ?

3

48

24

3 x 48 - 3 x 24

= 144 - 72

= 72

3 x (48 - 24)

= 3 x 24

= 72

120

30

10

120 x 30 - 120 x 10

= 3600 - 1200

= 2400

120 x (30 - 10)

= 120 x 20

= 2400

1000

42

40

1000 x 42 - 1000 x 40

= 42000 - 40000

= 2000

1000 x (42 - 40)

= 1000 x 2

= 2000

3. Toán lớp 4 Nhân một số với một hiệu

Bài tập Toán lớp 4: Nhân một số với một hiệu luyện tập giải dạng Toán về về số tự nhiên, nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số, cách tính nhanh, tính nhẩm các dạng Toán có lời văn,.....

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
3 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 4 Xem thêm