Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 7 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 7 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, giá trị của các chữ số, Toán tổng, hiệu. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

a) Tổng của 131131 và 245245 là:

A. 376476

B. 366366

C. 376376

D. 386386

b) Hiệu của 742356 và 356478 là:

A. 495 878

B. 486878

C. 385978

D. 385878

Câu 2. Ghi Đ vào ba chấm đặt cạnh kết quả đúng:

Đường Quốc lộ 1A từ Thành phố Lạng Sơn đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1873km. Quãng đường từ Lạng Sơn đến Huế dài 808km. Quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:

A. 1065…

B. 1065km …

C. 1075km …

D. 965km …

Câu 3. Nối mỗi biểu thức ở cột bên trái với một ô kết quả ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 12345 + 67890 = 67890 + 12345

b) 217 + 58 – 105 = 58 – 105 + 217

c) 43 + 15 x 6 = 43 + 6 x 15

d) 558 + 81 : 9 = 558 : 9 + 81

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 12346 + 47542

c) 645476 + 139545

b) 68705 – 19537

d) 581634 – 478257

Câu 2. Tìm x:

a) x – 2008 = 7999

…………………..

…………………..

c) 168593 + x = 427157

…………………..

…………………..


b) x + 56789 = 215354

…………………..

…………………..

d) 976318 – x = 764280

…………………..

…………………..

Câu 3. Huyện A trồng được 157630 cây lấy gỗ, huyện B trồng được ít hơn huyện A là 2917 cây. Hỏi cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Câu 4. Tính giá trị của các biểu thức sau (với a = 5 ; b = 7; c = 9):

a) a x b + c

b) a x b – c

b) a + b x c

d) (a + b) x c

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 - Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) C

b) D

Câu 2. Chọn B. 1065km

Câu 3. (A ; 3) (B ; 5) (C ; 1) (D ; 2)

Câu 4.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Phần II.

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2.

a) x – 2008 = 7999

x = 7999 + 2008

x = 10007

b) x + 56789 = 215354

x = 215354 – 56789

x = 158565

c) 178593 + x = 427157

x = 427157 – 178593

x = 248564

d) 976318 – x = 764280

x = 976318 – 764280

x = 212038

Câu 3. Số cây huyện B trồng được là:

157630 – 2917 = 154713 (cây)

Cả hai huyện trồng được số cây là:

157630 + 154713 = 3122343 (cây)

Đáp số: 312343 cây

Câu 4. Với a = 5; b = 7; c = 9 thì giá trị của biểu thức là:

a) a x b + c = 5 x 7 + 9 = 35 + 9 = 44

b) a x b – c = 5 x 7 – 9 = 35 – 9 = 26

c) a + b x c = 5 + 7 x 9 = 5 + 63 = 68

d) (a + b) x c = (5 + 7) x 9 = 12 x 9 = 108

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
57 28.641
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • ngọc lê ofcial
    ngọc lê ofcial hài lòng
    Thích Phản hồi 13:20 23/10
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm