Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 18

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 18 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán dấu hiệu chia hết, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các số 7835; 4256; 3973; 81289, số không chia hết cho 2 là:

A. 7834

B. 4256

C. 3973

D. 81280

Câu 2: Đâu là phép giao hoán của biểu thức 17 × 6?

A. 17 + 6

B. 17 – 6

C. (17 + 6) × 2

D. 6 × 17

Câu 3: Đổi đơn vị đo: 4dm2 7cm2 = …… cm2

A. 47

B. 407

C. 11

D. 28

Câu 4: Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Năm đó thuộc vào thế kỉ nào?

A. XX

B. XI

C. IX

D. XIX

Câu 5: Trong một hình vuông, có tất cả mấy cặp cạnh song song?

A. 1 cặp

B. 2 cặp

C. 3 cặp

D. 4 cặp

Câu 6: Trong số 317 402 110 chữ số 7 thuộc hàng nào, lớp nào?

A. hàng triệu, lớp triệu

C. hàng nghìn, lớp triệu

B. hàng triệu, lớp nghìn

D. hàng chục triệu, lớp triệu

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán sau:

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 14724 + 20689 + 15 276 + 9311

b) 17 × 8 + 8 × 31

Bài 2: Một cửa hàng nhập về 1 tấn gạo. Tuần thứ nhất cửa hàng bán được số gạo đó. Tuần thứ hai, cửa hàng bán được nhiều hơn tuần thứ nhất 70kg. Hỏi sau 2 tuần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Với m = 9, n = 6 và p = 27, hãy tính giá trị các biểu thức:

a) p : m + n

b) n × p : m

Bài 4: 6 bể nước chứa tổng cộng 540 lít nước khoáng. Hỏi 9 bể nước như vậy chứa bao nhiêu lít nước khoáng?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

(Đáp án có trong file tải về)

Như vậy, VnDoc đã tổng hợp nhiều dạng bài tập khác nhau nhằm giúp các em học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tốt hơn.

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé. Ngoài ra, các em có thể ôn tập củng cố kiến thức qua các bài tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
142
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 18