Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 18 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 18 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán dấu hiệu chia hết, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các số 7835; 4256; 3973; 81289, số chia hết cho 2 là:

A. 7835

B. 4256

C. 3973

D. 81289

b) Trong các số 7965; 2537; 10346; 9852 số chia hết cho 5 là:

A. 7965

B. 2537

C. 10346

D. 9852

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5 …

b) Các số có chữ số tận cùng là 3; 6; 9 thì chia hết cho 3 …

c) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho cả 3 và 9 …

d) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9 …

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

a) Cho số 75*89. Chữ số điền dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 9

b) Cho số 320*5. Chữ số điền vào dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 3 là:

A. 1; 4; 7

B. 2; 5; 8

C. 0; 3; 9

D. 1; 3; 4

Câu 4. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán sau:

Câu 1. Cho các số: 3578; 4290; 10235; 729180; 54279; 6549

a) Tìm trong đó các số chia hết cho 2

b) Tìm trong đó các số chia hết cho 3

c) Tìm trong đó các số chia hết cho cả 2 và 5

d) Tìm trong đó các số chia hết cho 2; 5 và 9

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 2. Lan có một số kẹo ít hơn 40 nhưng nhiều hơn 20. Nếu Lan chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu kẹo ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 3. Cho các chữ số: 9; 0; 5; 2

a) Viết tất cả các chữ số có 4 chữ số mà mỗi chữ số chỉ xuất hiện 1 lần ở mỗi số

b) Trong các số vừa viết số nào chia hết cho 2; số nào chia hết cho 5; số nào chia hết cho cả 2 và 5?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 4: Hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh dài 120cm. Chiều rộng hình chữ nhật là một số có hai chữ số lớn hơn 90, vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3. Tính chiều dài hình chữ nhật?

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 - Đề 1

Phần I

1. a) B b) A

2. a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

3. a) C

b) B

4. (A; 2) (B; 4) (C; 1) ( D; 3)

Phần II

Câu 1.

a) Các số chia hết cho 2 là: 3578; 4290; 729180

b) Các số chia hết cho 3 là: 4290; 729180; 54279; 6549

c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 4290; 729180

d) Các số chia hết cho 2; 5 và 9 là: 729180

Câu 2.

Số kẹo của Lan nếu chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì vừa hết nên số kẹo của Lan chia hết cho cả 2 và 5. Do đó số kẹo của Lan là số tròn chục.

Số tròn chục nhỏ hơn 40 và lớn hơn 20 là 30

Vậy Lan có 30 cái kẹo

Câu 3.

a) Các số viết được là: 9052; 9025; 9502; 9520; 9205; 9250; 5092; 5029; 5209; 5290; 5920; 5902; 2059; 2095; 2905; 2950; 2509; 2590

b) Số chia hết cho 2 là: 9052; 9502; 9520; 9250; 5092; 5290; 5920; 5902; 2950; 2590

Số chia hết cho 5 là: 9025; 9520; 9205; 9250; 5290; 5920; 2095; 2905; 2950; 2590

Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 9520; 9250; 5290; 5920; 2950; 2590

Câu 4:

Diện tích hình chữ nhật là: 120 × 120 = 14400 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 96 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 14400 : 96 = 150(cm)

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
138 41.666
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

    Xem thêm