Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 33 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 33 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 32 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối các phép tính có cùng kết quả với nhau

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Một hình chữ nhật có diện tích 4/5m2 , chiều rộng là 3/4m. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

5 yến = … kg

5 tạ = … yến

5 tấn = … kg

30kg = … yến

600 yến = … tạ

5 tấn = … tạ

400kg = … tạ

7000kg = … tấn

5 tấn = … yến

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một kiện hàng cân nặng 50kg. Một xe tải xếp được 120 kiện hàng. Hỏi số hàng trên xe đó nặng bao nhiêu tạ?

Đáp số đúng là:

A. 6 tạ

B. 60 tạ

C. 600 tạ

D. 50 tạ

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một hình chữ nhật có chiều dài 7/10m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 1/5m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 2. Tính

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một xe tải bé chở được 16 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Một xe tải lớn chở được 90 bao gạo, mỗi bao nặng 70kg. Hỏi xe tải lớn chở được nhiều hơn xe tải bé bao nhiêu tạ gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2. Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33

Phần I

Câu 1.

(A ; D)

(B ; C)

Câu 2.

A. S

B. Đ

C. S

D. Đ

Câu 3. D

Câu 4.

5 yến = 50 kg

5 tạ = 50 yến

5 tấn = 5000 kg

30kg = 3 yến

600 yến = 60 tạ

5 tấn = 50 tạ

400kg = 4 tạ

7000kg = 7 tấn

5 tấn = 500 yến

Câu 5. B

Phần II

Câu 1. Đáp số: Chu vi: \frac{12}{5}m; Diện tích: \frac{7}{20}m2

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một xe tải bé chở được số gạo là: 50 x 16 = 800 (kg)

Một xe tải lớn chở được số gạo là: 70 x 90 = 6300 (kg)

Xe tải lớn chở được nhiều hơn xe tải bé số gạo là: 6300 – 800 = 5500 (kg)

Đổi: 5500kg = 55 tạ

Đáp số: 55 tạ gạo

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

3. Giải Toán lớp 4 tuần 34

4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
31 18.785
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm