Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 32 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 32 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 32 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Phiếu bài tập Toán tuần 32 lớp 4 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

a) 1457 x 45 = 65565 …

b) 495 x 147 = 72755 …

c) 91485 : 9 = 10165 …

d) 32766 : 258 = 127 …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Một xe ô tô du lịch chạy từ Thủ đô Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh hết 3 ngày. Ngày đầu chạy từ Hà Nội vào Huế được 654km. Ngày thứ hai chạy từ Huế vào Nha Trang được 626km. Ngày thứ ba chạy từ Nha Trang vào Thành phố Hồ Chí Minh được 439km. Hỏi trung bình mỗi ngày xe đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét.

Đáp số đúng là:

A. 626km

B. 574km

C. 573km

D. 572km

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Biểu đồ bên cho biết số cao su được xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2008 của Công ti An – Phú:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. Tháng 1: 750 tấn …

B. Tháng 2: 400 tấn …

C. Tháng 3: 800 tấn …

D. Cả 3 tháng: 1950 tấn …

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số  \frac{18}{24} ; \frac{30}{45} ; \frac{150}{200} ; \frac{63}{84} ; \frac{35}{70}các phân số bằng \frac{3}{4}là:

A. \frac{18}{24}

B. \frac{150}{200}

C. \frac{150}{200} ; \frac{63}{84}

D. \frac{18}{24} ; \frac{150}{200} ; \frac{63}{84}

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng:

Tìm x biết: x+\frac{1}{5}=\frac{6}{7}-\frac{1}{5}

A. x\ =\frac{6}{7}

B. x\ =\ \frac{23}{35}

C. x\ =\frac{16}{35}

D. x\ =\frac{17}{35}

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 3507 x 25

b) 576 x 107

c) 9953 : 37

d) 74426 : 244

Câu 2. Xe Honda của cô Thái cứ đi 56km thì tiêu hao hết 1l xăng. Trung bình một tháng cô Thái đi xe Honda được quãng đường dài 280km. Hỏi cô Thái phải trả ít nhất bao nhiêu tiền mua xăng cho xe trong 1 tháng? (Biết rằng giá 1l xăng là 14500 đồng)

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Câu 3. An Thái có ba chiếc thước gỗ. Chiếc thước thứ nhất dài 1/2m, chiếc thước thứ hai dài 1/4m, chiếc thước thứ ba ngắn hơn chiếc thứ nhất 1/3m. Tính tổng chiều dài của 3 chiếc thước đó.

Câu 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Chuyên mục Bài tập Toán cuối tuần lớp 4 đầy đủ các tuần để các em học sinh có thể củng cố lại kiến thức, ôn tập, ôn thi cho các bài thi học kì.

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán tuần 32 lớp 4 Đề 1

Câu 1.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ

Câu 2. C

Câu 3.

A. Đ

B. S

C. Đ

D. S

Câu 4. D

Câu 5. C

Phần II

Câu 1.

a) 3507 x 25 = 87675

b) 576 x 107 = 61632

c) 9953 : 37 = 269

d) 74426 : 244 = 305 dư 6

Câu 2. Để đi hết quãng đường dài 280km phải sử dụng hết số lít xăng là:

280 : 56 = 5 (l)

Số tiền mua xăng đi xe trong 1 tháng của cô Thái là:

14500 x 5 = 72500 (đồng)

Đáp số: 72500 đồng

Câu 3.

Chiều dài của chiếc thước thứ ba là:

 \frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6} (m)

Tổng chiều dài của ba chiếc thước là:

\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{11}{12} (m)

Đáp số: \frac{11}{12} (m)

Câu 4.

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36 (cm)

Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là:

(36 – 12) : 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là:

12 + 12 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

24 x 12 = 288 (cm2)

Đáp số: 288cm2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 32 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số, bài toán tỉ lệ, tính bằn cách thuận tiện để các em học sinh củng cố lại toàn bộ các kiến thức Toán đã học trong chương trình.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

3. Giải Toán lớp 4 tuần 33

4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
14 24.398
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm