Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 28 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số, hình thoi chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Trong các hình trên có tất cả:

A. 4 hình bình hành …

B. 1 hình chữ nhật …

C. 2 hình chữ nhật …

D. 2 hình thoi …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Tuấn có 7 viên bi màu xanh và 9 viên bi màu hồng. Tỉ số của số bi xanh và số bi hồng là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Viết tiếp vào ô trống:

Số thứ nhất

7

6

31

a(a > 0)

Số thứ hai

5

11

19

b

Tỉ số của số thứ hai với số thứ nhất

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tổng của hai số là 126. Tỉ số của hai số đó là \frac{4}{5}. Tìm hai số đó. Đáp số đúng là :

A. 56 và 80

B. 70 và 56

C. 56 và 70

D. 42 và 84

Câu 5. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh kết quả đúng:

Một sợi dây dài 27m được cắt thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 8 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Đáp số đúng là:

A. 24m và 4m …

B. 25m và 2m …

C. 24m và 3m …

D. 21m và 7m …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 9cm. Biết một đường chéo của hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó .

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Câu 2. Một cái chiếu hoa hình chữ nhật có chu vi là 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiếu đó, biết chiều rộng bằng \frac{4}{5}chiều dài của chiếu

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28

Phần I

Câu 1.

A. Đ

B. S

C. Đ

D. Đ

Câu 2. B

Câu 3.

Số thứ nhất

7

6

31

a (a > 0)

Số thứ hai

5

11

19

b

Tỉ số của số thứ hai với số thứ nhất

\frac{5}{7}\frac{11}{6}\frac{19}{31}\frac{b}{a}

Câu 4. C

Câu 5. Chọn Câu C. 24m và 3m

Phần II

Câu 1.

Diện tích hình vuông là : 9 x 9 = 81 (cm2)

Vì diện tích hình thoi bằng diện tích hình vuông nên diện tích hình thoi là 81cm2

Đường chéo thứ hai của hình thoi đó là: 81 x 2 : 9 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

Câu 2.

Đổi 7m 2dm = 72dm

Nửa chu vi của cái chiếu đó là:

72 : 2 = 36 (dm)

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9(phần)

Chiều rộng của chiếu là: 36 : 9 x 4 = 16(dm)

Chiều dài của chiếu là: 36 – 16 = 20(dm)

Diện tích của cái chiếu hoa đó là: 20 x 16 = 320 (dm2)

Đáp số: 320dm2

Đánh giá bài viết
23 17.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm