Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 28 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số, hình thoi chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết bài tập cuối tuần lớp 4.

>> Bài trước: 

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 28 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Trong các hình trên có tất cả:

A. 4 hình bình hành …

B. 1 hình chữ nhật …

C. 2 hình chữ nhật …

D. 2 hình thoi …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Tuấn có 7 viên bi màu xanh và 9 viên bi màu hồng. Tỉ số của số bi xanh và số bi hồng là:

A. \frac{9}{7}

B. \frac{7}{9}

C. \frac{7}{16}

D. \frac{9}{16}

Câu 3. Viết tiếp vào ô trống:

Số thứ nhất

7

6

31

a (a > 0)

Số thứ hai

5

11

19

b

Tỉ số của số thứ hai với số thứ nhất

       

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tổng của hai số là 126. Tỉ số của hai số đó là \frac{4}{5}. Tìm hai số đó. Đáp số đúng là :

A. 56 và 80

B. 70 và 56

C. 56 và 70

D. 42 và 84

Câu 5. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh kết quả đúng:

Một sợi dây dài 27m được cắt thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 8 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Đáp số đúng là:

A. 24m và 4m …

B. 25m và 2m …

C. 24m và 3m …

D. 21m và 7m …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 9cm. Biết một đường chéo của hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó .

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Câu 2. Một cái chiếu hoa hình chữ nhật có chu vi là 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiếu đó, biết chiều rộng bằng \frac{4}{5}chiều dài của chiếu.

Câu 3: Tổng của hai số là số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm hai số.

Câu 4: Tổng của hai số là 2651. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn. Tìm hai số.

Đáp án Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 28 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.

A. Đ

B. S

C. Đ

D. Đ

Câu 2. B

Câu 3.

Số thứ nhất

7

6

31

a (a > 0)

Số thứ hai

5

11

19

b

Tỉ số của số thứ hai với số thứ nhất

\frac{5}{7} \frac{11}{6} \frac{19}{31} \frac{b}{a}

Câu 4. C

Câu 5. Chọn Câu C. 24m và 3m

Phần II. Tự luận

Câu 1.

Diện tích hình vuông là : 9 x 9 = 81 (cm2)

Vì diện tích hình thoi bằng diện tích hình vuông nên diện tích hình thoi là 81cm2

Đường chéo thứ hai của hình thoi đó là: 81 x 2 : 9 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

Câu 2.

Đổi 7m 2dm = 72dm

Nửa chu vi của cái chiếu đó là:

72 : 2 = 36 (dm)

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9(phần)

Chiều rộng của chiếu là: 36 : 9 x 4 = 16(dm)

Chiều dài của chiếu là: 36 – 16 = 20(dm)

Diện tích của cái chiếu hoa đó là: 20 x 16 = 320 (dm2)

Đáp số: 320dm2

Câu 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1024

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 

Số lớn là: 1024 : 4 x 3 = 768

Số bé là: 1024 - 768 = 256

Đáp án: Số lớn: 768

Số bé: 256

Câu 4

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11

Số bé là: 2651 : 11 = 241

Số lớn là: 2651 - 241 = 2410

Đáp án: Số bé: 241

Số lớn: 2410

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 28 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về hình thoi, diện tích hình thoi, bài tập về tỉ số. 

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Giải Toán lớp 4 tuần 28

Đánh giá bài viết
61 36.102
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm