Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn đáp số đúng

Một cửa hàng nhập về 420l dầu. Buổi sáng bán được 2/5 số dầu đó. Hỏi sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 168l dầu

B. 252l dầu

C. 630l dầu

D. 262l dầu

Câu 4. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng

Một hình chữ nhật có chu vi là 32/15m, chiều rộng bằng 2/5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Tính bằng hai cách:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một thùng dầu có 105l dầu. Lần thứ nhất lấy đi 2/3 số dầu. Lần thứ hai lấy đi 2/5 số dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26

Phần I

Câu 1.

a) B

b) A

Câu 2.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Câu 3.B

Câu 4. Chọn C

Phần II

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3.

\frac{2}{3}của 105l dầu là: 105 x \frac{2}{3}= 70 (l)

Số dầu còn lại sau lần lấy thứ nhất là: 105 – 70 = 35 (l)

\frac{2}{5} của 35l dầu là: 35 x \frac{2}{5} = 14 l)

Trong thùng còn lại số lít dầu là: 35 – 14 = 21 (l)

Đáp số: 21l dầu

Đánh giá bài viết
87 20.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm