Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 1 Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi. Đề thi bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 26 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài trước:

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 26 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) x\times\frac{3}{7}=\frac{9}{14}

A. x=\frac{2}{3}

B. x=\frac{3}{2}

C. x=\frac{3}{14}

D. x=\frac{15}{14}

b) x:\frac{5}{9}=\frac{3}{10}

A. x=\frac{1}{6}

B. x=\frac{27}{50}

C. x=\frac{77}{90}

D. x=\frac{23}{90}

Câu 2. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn đáp số đúng

Một cửa hàng nhập về 420l dầu. Buổi sáng bán được 2/5 số dầu đó. Hỏi sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 168l dầu

B. 252l dầu

C. 630l dầu

D. 262l dầu

Câu 4. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng

Một hình chữ nhật có chu vi là \frac{32}{15}m, chiều rộng bằng \frac{2}{5} m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A. \frac{2}{3} m2

B. \frac{2}{15} m2

C. \frac{4}{15} m2

D. \frac{8}{15} m2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính

a) \frac{7}{12}+\frac{3}{4} \times \frac{2}{9}

b) \frac{8}{9}-\frac{4}{15}: \frac{2}{5}

Câu 2. Tính bằng hai cách:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một thùng dầu có 105l dầu. Lần thứ nhất lấy đi 2/3 số dầu. Lần thứ hai lấy đi 2/5 số dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Đáp án Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 26 Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) B

b) A

Câu 2.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

 

b)

 

X

c)

 

X

d)

X

 

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Phần II

Câu 1.

a)\frac{7}{12}+\frac{3}{4} \times \frac{2}{9}

=\frac{7}{12}+\frac{1}{6} 

=\frac{7}{12}+\frac{2}{12} 

= \frac{3}{4}

b) \frac{8}{9}-\frac{4}{15}: \frac{2}{5}

=\frac{8}{9}-\frac{4}{15} \times \frac{5}{7} 

=\frac{8}{9}-\frac{2}{3}

=\frac{2}{9}

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3.

\frac{2}{3}của 105l dầu là: 105 x \frac{2}{3}= 70 (l)

Số dầu còn lại sau lần lấy thứ nhất là: 105 – 70 = 35 (l)

\frac{2}{5} của 35l dầu là: 35 x \frac{2}{5} = 14 l)

Trong thùng còn lại số lít dầu là: 35 – 14 = 21 (l)

Đáp số: 21l dầu

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 26 - Đề 2

..........................

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 26 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về phân số, cộng trừ phân số, nối phân số phù hợp. Các bài toán có lời văn về phân số.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết và luyện tập các dạng bài tập VBT Toán 4.

Đánh giá bài viết
119 42.121
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm