Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 10

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 10 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về hình học, số tự nhiên, khối lượng ôn thi giữa học kì 1.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 9

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 10 Chân trời sáng tạo

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 10 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Dùng ê-ke kiểm tra hình bên có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. 2 góc vuông …

B. 3 góc vuông …

C. 1 góc tù …

D. 5 góc nhọn …

Câu 2. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau với nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một chuyến xe tải xếp được 7 kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450 kg, mỗi kiện hàng nhỏ nặng 150kg. Hỏi tổng số hàng xếp trên xe nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 4300kg

B. 4400kg

C. 4500kg

D. 4550kg

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

115 x 7 = … x 115

1968 x 4 = 4 x …

24 x 8 = … x 24

2008 x 6 = … x 2008

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như ghi trong hình bên. Hãy tính chu vi và diện tích của hình đó.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

………………………………..

……………………………….

………………………………

………………………………

Câu 2. Đặt tính rồi tính

a) 231342 x 2

……………….

……………….

b) 145325 x 4

……………….

……………….

c) 76435 x 9

……………….

……………….

Câu 3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam giá 10500 đồng và 9kg gạo tẻ mỗi ki-lô-gam giá 7300 đồng. Hỏi cô Thái phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 4. Với m = 5, 7, 9. Hãy tính giá trị của biểu thức 1237 + 545 x m

Câu 5: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Câu 6: Mua 3 chiếc bút chì hết 15 000 đồng. Mua 2 chiếc bút máy hết 60 000 đồng. Hỏi giá tiền của bút chì hay bút máy nhiều hơn và nhiều hơn là bao nhiêu?

Bài giải

…………………………………………………………….………………….……………………………

……………………………………………………………….……………….……………………………

……………………………………………………………….………………….…………………………

……………………………………………………………….……………….……………………………

…………………………………………………………….…………………….…………………………

…………………………………………………………….………………….……………………………

…………………………………………………………….………………….……………………………

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 10 Đề 1

(Đáp án có trong file tải)

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 11

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 10 (nâng cao)

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
72
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

    Xem thêm