Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 10 - Đề 1 - Ôn tập giữa kì 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 10 - Đề 1 - Ôn thi giữa học kì 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về hình học, số tự nhiên, khối lượng ôn thi giữa học kì 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 1

Phần I . Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Dùng ê-ke kiểm tra hình bên có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. 2 góc vuông …

B. 3 góc vuông …

C. 1 góc tù …

D. 5 góc nhọn …

Câu 2. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau với nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một chuyến xe tải xếp được 7 kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450 kg, mỗi kiện hàng nhỏ nặng 150kg. Hỏi tổng số hàng xếp trên xe nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 4300kg

B. 4400kg

C. 4500kg

D. 4550kg

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

115 x 7 = … x 115

1968 x 4 = 4 x …

24 x 8 = … x 24

2008 x 6 = … x 2008

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như ghi trong hình bên. Hãy tính chu vi và diện tích của hình đó.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

………………………………..

……………………………….

………………………………

………………………………

Câu 2. Đặt tính rồi tính

a) 231342 x 2

……………….

……………….

b) 145325 x 4

……………….

……………….

c) 76435 x 9

……………….

……………….

Câu 3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam giá 10500 đồng và 9kg gạo tẻ mỗi ki-lô-gam giá 7300 đồng. Hỏi cô Thái phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 4. Với m = 5, 7, 9. Hãy tính giá trị của biểu thức 1237 + 545 x m

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 1

Phần I

Câu 1.

A. S

B. Đ

C. Đ

D. S

Câu 2. (A ; E) (B ; H) (C ; D)

Câu 3. C

Câu 4.

115 x 7 = 7 x 115

1968 x 4 = 4 x 1968

24 x 8 = 8 x 24

2008 x 6 = 6 x 2008

Phần II

Câu 1.Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

(9 + 5 ) x 2 = 28 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

9 x 5 = 45 (cm2)

Đáp số : 28 cm và 45cm2

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Số tiền mua 7kg gạo nếp là:

10500 x 7 = 7350 (đồng)

Số tiền mua 9kg gạo tẻ là :

7300 x 9 = 65700 (đồng)

Tổng số tiền mua gạo cô Thái phải trả là:

73500 + 65700 = 139200 (đồng)

Đáp số: 139200 đồng

Câu 4. Với m = 5 thì biểu thức 1237 + 545 x m là:

= 1237 + 545 x 5

= 1237 + 2725

= 3962

- Với m = 7 thì biểu thức 1237 + 545 x m là:

= 1237 + 545 x 7

= 1237 + 3815

= 5052

- Với m = 9 thì biểu thức 1237 + 545 x m là:

= 1237 + 545 x 9

= 1237 + 4905

= 6142

Đánh giá bài viết
35 23.275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm