Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 30 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 30 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 30 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán tỉ số, tỉ lệ bản đồ chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 - Đề 1

Câu 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

An và Bình cùng góp chung tiền được 34000 đồng mua quả bóng. Số tiền góp của An bằng 8/9 số tiền góp của Bình. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu tiền?

Đáp số đúng là:

A. An: 14000 đồng; Bình: 20000 đồng

B. An: 13000 đồng; Bình: 21000 đồng

C. An: 16000 đồng; Bình: 18000 đồng

D. An: 18000 đồng; Bình : 16000 đồng

Câu 3. Điền dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh kết quả đúng:

Năm nay Hoa còn kém cô Nhung 27 tuổi và tuổi của cô Nhung vừa gấp 4 lần tuổi của Hoa. Hỏi cô Nhung năm nay bao nhiêu tuổi?

Đáp số đúng là:

A. 32 tuổi …

B. 34 tuổi …

C. 36 tuổi …

D. 40 tuổi …

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000, khoảng cách từ điểm A đến điểm B đo được 12cm. Như vậy độ dài thật từ điểm A đến điểm B là:

A. 120000cm …

B. 120000dm …

C. 230000000cm …

D. 1200000cm …

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa dài 150km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét?

Đáp số đúng là:

A. 15mm

B. 150mm

C. 1500mm

D. 150000mm

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 104cm. Đường chéo dài có độ dài gấp ba đường chéo ngắn. Tính diện tích hình thoi đó.

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Câu 2. Mỗi giờ xe máy chạy nhanh hơn xe đạp 30km. Biết rằng xe máy chạy nhanh gấp 3 lần xe đạp. Hỏi mỗi xe chạy được bao nhiêu ki-lô-mét trong một giờ?

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30

Phần I.

Câu 1.

Câu 2.C

Câu 3. C. 36 tuổi

Câu 4.

A. S

B. Đ

C. S

D. Đ

Câu 5. B

Phần II

Câu 1. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)

Đường chéo dài là: 104 : 4 x 3 = 78 (cm)

Đường chéo ngắn là: 104 – 78 = 26 (cm)

Diện tích hình thoi đó là: 78 x 26 : 2 = 1014 (cm2)

Đáp số: 1014cm2

Câu 2.

Đáp số: Xe máy: 45km

Xe đạp: 15km

Đánh giá bài viết
30 16.841
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • hằng nguyễn
    hằng nguyễn

    😃😃


    Thích Phản hồi 11:06 22/08
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm