Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 3 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 3 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập phép cộng trừ tính nhẩm các số có 9 chữ số, tính giá trị biểu thức, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Mục tiêu bài học:

  • Ôn tập phép cộng trừ tính nhẩm các số có 9 chữ số
  • Biểu thức có chứa một chữ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Từ các số: 0; 1; 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 2: Giá trị của biểu thức (2900 – 2138) : 3 là:

A. 252B. 254C. 245D. 256

Câu 3: Có 12 viên bi chia đều cho 4. Như vậy 2 bạn nhận được số viên bi là:

A. 1 viênB. 4 viênC. 3 viênD. 6 viên

Câu 4: Có 480 lít nước đổ vào 6 bể. Hỏi 4 bể thì có tất cả bao nhiêu lít nước?

A. 320 lítB. 310 lítC. 300 lítD. 330 lít

Câu 5: Mẹ mua 2kg táo hết 18 000 đồng và 3kg xoài hết 36 000 đồng. Nếu mua 1kg táo và 1kg xoài thì hết tất cả là …… đồng.

A. 9000B 12 000C. 21 000D. 22 000

Câu 6: Đâu là hình đã được tô màu \frac{1}{2} số con vật?

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

25360 + 4017881246 – 115374028 × 52793 : 4

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tính nhẩm:

21 000 : 3 + 3000 = ……………

5000 × 9 : 3 = ………………

81 000 : 9 – 8000 = ……………..

6000 × 4 – 4000 = …………….

Bài 3: Có 135 quyển sách được xếp đều vào 9 ngăn sách. Như vậy:

- Mỗi ngăn sách có ……. quyển sách

- 4 ngăn sách ở trên có ……… quyển sách

- 5 ngăn sách ở dưới có ………. quyển sách

Bài 4: Một nhà máy sản xuất được 1407 chai sữa trong ba ngày. Hỏi trong một tuần thì số chai sữa nhà máy sản xuất được bao nhiêu chai sữa? (biết số lượng chai sữa sản xuất mỗi ngày là như nhau)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Chuyên mục Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cung cấp các đề kiểm tra cuối tuần, tổng hợp các kiến thức môn Toán trong 1 tuần học. 

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3

(Đáp án có trong file tải)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 nâng cao Chân trời sáng tạo

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 4

------

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
120
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

    Xem thêm