Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 1 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Mục tiêu bài học

 • Ôn tập các số đến 100000
 • Các bài toán cộng trừ nhân chia phép tính

Đề bài - Bài tập Toán lớp 4 Tuần 1

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số 40025 đọc là:

A. Bốn mươi nghìn không trăm hai năm

B. Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi lăm

C. Bốn mươi nghìn, hai trăm và 5 đơn vị

D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị

Câu 2. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm

3427….3472

37213….37231

36728….36000 + 700 + 28

9998….8999

60205….600025

99998….99999

Câu 3. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lờ đúng

Nếu a = 9240 thì giá trị biểu thức 45105 – a : 5 là:

A. 7173

B. 43257

C. 42357

D. 7183

Câu 5. 

Tổng của số chẵn bé nhất có năm chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 10999

B. 10987

C. 10234

D. 10900

Phần II – Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 10235 – 9105 : 5

b) (4628 + 3536) :4

Câu 2. a) Xếp các số: 45278 ; 42578 ; 47258 ; 48258 ; 45728 theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………

b) Xếp các số: 10278 ; 18027 ; 18207 ; 10728 ; 12078 theo thứ tự từ lớn đến bé

…………………………………………………………………………

Câu 3. Tìm x:

a) x – 1295 = 3702

…………………….

…………………….
b) x + 4876 = 9312

…………………….

…………………….
c) X x 5 = 3645

…………………….

…………………….
d) x : 9 = 2036

…………………….

…………………….

Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 36cm. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Câu 5. Một đội công nhân đắp đường, trong 4 ngày đầu đắp được 180m đường. Hỏi trong một tuần đội đó đắp được bao nhiêu mét đường? (Biết rằng 1 tuần làm việc 5 ngày và số mét đường đắp được trong mỗi ngày là như nhau)

Chuyên mục Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cung cấp các đề kiểm tra cuối tuần, tổng hợp các kiến thức môn Toán trong 1 tuần học. Mỗi tuần có 2 phiếu bài tập Toán lớp 4, các em học sinh tham khảo tải về sử dụng nhé.

Đáp án - Bài tập toán lớp 4 Tuần 1

Phần I

Câu 1. B. Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi lăm

Câu 2.

3427 < 3472

37213 < 37231

36728 = 36000 + 700 + 28

9998 > 8999

60205 > 600025

99998 < 99999

Câu 3.

(A; 3)

(B; 4)

(C; 1)

(D; 2)

Câu 4. Nếu a = 9240 thì giá trị biểu thức 45105 – a : 5 là:

Thay a = 9240 vào biểu thức: 45105 – 9240 : 5 = 45105 – 1848 = 43257

Vậy chọn đáp án B. 43257

Câu 5

Số chẵn bé nhất có năm chữ số là: 10000.

Số lớn nhất có ba chữ số là: 999.

Tổng của 10000 và 999 là 10999.

Đáp án cần chọn là A. 225m đường

Phần II

Câu 1.

a) 10235 – 9105 : 5

= 10235 – 1921

= 8414

b) (4628 + 3536) : 4

= 8164 : 4

= 2041

Câu 2.

a) a) Xếp các số: 45278 ; 42578 ; 47258 ; 48258 ; 45728 theo thứ tự từ bé đến lớn

Xếp như sau: 42578 ; 45278 ; 45728 ; 47258 ; 48258

b) Xếp các số: 10278 ; 18027 ; 18207 ; 10728 ; 12078 theo thứ tự từ lớn đến bé

Xếp như sau: 18207 ; 18027 ; 12078 ; 10728 ; 10278

Câu 3.

a) x – 1295 = 3702 

x = 3702 + 1295 

x = 4997 

b) x + 4876 = 9312

 x = 9312 – 4876

x = 4436

c) X x 5 = 3645

X = 3645 : 5

X = 729 

d) x : 9 = 2036

x = 2036 x 9

x = 18324

Câu 4. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 36 : 4 = 9 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là: (36 + 9) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 36 x 9 = 324 (cm2)

Đáp số: 90cm và 324 cm2

Câu 5

Trong 1 ngày, đội công nhân đắp được số mét đường là:

180 : 4 = 45 (m)

Trong một tuần làm việc, đội đó đắp được số mét đường là:

45 × 5 = 225 (m)

Đáp số: 225 mét đường.

Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 1 - Đề 2

Tham khảo các tài liệu về bài tập cuối tuần khác:

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 1 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán. Các em ôn tập tại nhà, và tự kiểm tra kết quả. Đồng thời đây còn là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề bài ôn tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cho các em học sinh.

Toán lớp 4 bao gồm lời giải của SGK cũng như VBT cả năm học  môn Toán 4. Các em học sinh tải về miễn phí và sử dụng. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
293 127.609
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trang Tran
  Trang Tran

  😎😎😎😎😎Hay

  Thích Phản hồi 13/09/21
 • Bông Bống
  Bông Bống

  😃😄😁😀😊

  Thích Phản hồi 20/01/21

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm