Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 1 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các số đến 100000, các bài toán cộng trừ nhân chia phép tính, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số 40025 đọc là:

A. Bốn mươi nghìn không trăm hai năm

B. Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi lăm

C. Bốn mươi nghìn, hai trăm và 5 đơn vị

D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị

Câu 2. Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm

3427….3472

37213….37231

36728….36000 + 700 + 28

9998….8999

60205….600025

99998….99999

Câu 3. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lờ đúng

Nếu a = 9240 thì giá trị biểu thức 45105 – a : 5 là:

A. 7173

B. 43257

C. 42357

D. 7183

Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước đáp số đúng:

Một đội công nhân đắp đường, trong 4 ngày đầu đắp được 180m đường. Hỏi trong một tuần đội đó đắp được bao nhiêu mét đường? (Biết rằng 1 tuần làm việc 5 ngày và số mét đường đắp được trong mỗi ngày là như nhau)

A. 225m đường

B. 144m đường

C. 135m đường

D. 215m đường

Phần II – Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 10235 – 9105 : 5

b) (4628 + 3536) :4

Câu 2. a) Xếp các số: 45278 ; 42578 ; 47258 ; 48258 ; 45728 theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………

b) Xếp các số: 10278 ; 18027 ; 18207 ; 10728 ; 12078 theo thứ tự từ lớn đến bé

…………………………………………………………………………

Câu 3. Tìm x:

a) x – 1295 = 3702

…………………….

…………………….
b) x + 4876 = 9312

…………………….

…………………….
c) X x 5 = 3645

…………………….

…………………….
d) x : 9 = 2036

…………………….

…………………….

Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 36cm. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 - Đề 1

Phần I

Câu 1. B

Câu 2.

3427 < 3472

37213 < 37231

36728 = 36000 + 700 + 28

9998 > 8999

60205 > 600025

99998 < 99999

Câu 3.

(A; 3)

(B; 4)

(C; 1)

(D; 2)

Câu 4. B

Câu 5. A

Phần II

Câu 1.

a) 10235 – 9105 : 5

= 10235 – 1921

= 8414

b) (4628 + 3536) : 4

= 8164 : 4

= 2041

Câu 2.

a) 42578 ; 45278 ; 45728 ; 47258 ; 48258

b) 18207 ; 18027 ; 12078 ; 10728 ; 10278

Câu 3.

a) x – 1295 = 3702 b) x + 4876 = 9312

x = 3702 + 1295 x = 9312 – 4876

x = 4997 x = 4436

c) X x 5 = 3645 d) x : 9 = 2036

X = 3645 : 5 x = 2036 x 9

X = 729 x = 18324

Câu 4. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 36 : 4 = 9 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là: (36 + 9) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 36 x 9 = 324 (cm2)

Đáp số: 90cm và 324 cm2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
117 54.984
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bông Bống
    Bông Bống

    😃😄😁😀😊

    Thích Phản hồi 20:45 20/01
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm