Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 4 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 4 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về đơn vị đo khối lượng, tính thời gian cách quy đổi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Điền dấu >; =; < thích hợp vào ô trống:

1010 … 909

47052 … 48042

49999 … 51999

99899 … 101899

87 560 … 87000 + 560

50327 … 50000 + 326

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Các số 789563; 879653; 798365; 769853, xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 879653; 798365; 789563; 769853

B. 798365; 879653; 789563; 769853

C. 769853; 789563; 798365; 879653

D. 769853; 798365; 789563; 879653

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Cho x là số tròn chục, tìm x biết 2010 < x < 2025

A. x = 2011

B. x = 2015

C. x = 2020

D. x = 2024

Câu 4. Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm:

50kg … 5 yến

4 tấn … 4010 kg

45 yến … 450 kg

5100kg … 52 tạ

450 yến … 45 tạ

50 tạ … 5 tấn

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 giờ 25 phút = … phút

2 phút 10 giây = … giây

b) 10 thế kỉ = … năm

20 thế kỉ 8 năm = … năm

1/4 giờ = … phút

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954, năm đó thuộc thế kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

a) 15769; 15679; 15796; 15976; 15697

b) 398715; 389517; 359781; 395187; 371958

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Câu 2. Tìm số tròn trăm x biết: 15450 < x < 15710

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Câu 3. Xe thứ nhất chở được 7 tấn xi-măng, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 500kg xi-măng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu tạ xi-măng?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Câu 4. Năm 2010 kỉ niệm 1000 Thăng Long – Hà Nội. 1000 năm trước, vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, năm đó là năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ mấy?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 - Đề 1

Phần I

Câu 1.

1010 > 909

47052 < 48042

49999 < 51999

99899 < 101899

87 560 = 87000 + 560

50327 > 50000 + 326

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4.

50kg = 5 yến

4 tấn < 4010 kg

45 yến = 450 kg

5100kg < 52 tạ

450 yến = 45 tạ

50 tạ = 5 tấn

Câu 5.

a) 1 giờ 25 phút = 85 phút

2 phút 10 giây = 130 giây

b) 10 thế kỉ = 1000 năm

20 thế kỉ 8 năm = 2008 năm

1/4 giờ = 15 phút

Câu 6. B

Phần II

Câu 1. a) 15976; 15796; 15769; 15697; 15679

b) 398715; 395187; 389517; 371958; 359781

Câu 2. Các số tròn trăm lớn hơn 15450 và nhỏ hơn 15710 là: 15500, 15600, 15700. Vậy x có thể nhận các giá trị: 15500, 15600 và 15700

Câu 3. Đổi: 7 tấn = 70 tạ; 500 kg = 5 tạ

Xe thứ hai chở được số xi-măng là: 70 – 5 = 65 (tạ)

Cả hai xe được số xi-măng là: 70 + 65 = 135 (tạ)

Đáp số: 135 tạ xi-măng

Câu 4. Vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long vào năm 1010 vì 2010 – 1000 = 1010. Năm 1010 thuộc thế kỉ XI

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
78 33.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm