Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 6 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 6 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, giá trị của các chữ số, biểu đồ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 5 - Đề 2

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 6 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 517642 > 5 …. 7642

b) 188753 < 18 …. 753

c) 6 tấn 850kg < 6 tấn …. 49kg

d) …. tấn 105kg = 7105kg

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Giá trị chữ số 4 trong số 147325 là:

A. 400 000

B. 47 000

C. 40 000

D. 4000

b) 9 tấn 35kg = …. kg

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 9350kg

B. 9035kg

C. 9350

D. 9035

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 120 phút = 2 giờ …

c) Năm 2000 thuộc thế kỉ 21…

b) 1/2 phút = 36 giây …

d) Năm 2008 thuộc thế kỉ 21 …

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Số học sinh giỏi toán khối lớp 3 Trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2006-2007 là:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

A. 75 học sinh

B. 85 học sinh

C. 83 học sinh

D. 73 học sinh

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hãy viết 5 số tự nhiên liên tiếp mà số bé nhất là 2008:

………………………………………………………………….

Câu 2. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 và chữ số 7 trong số 2 017 536

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Câu 3. Một cửa hàng vật liệu xây dựng buổi sáng bán được 14 tấn xi-măng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 7 tạ xi-măng. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu tạ xi-măng?

Bài giải

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Câu 4. Cuộn vải xanh dài 150m và dài hơn cuộn vải trắng 30m. Hỏi trung bình mỗi cuộn vải dài bao nhiêu mét?

Bài giải

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức: 127 + a x 6 với a = 8

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Chuyên mục Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán được VnDoc tổng hợp nhằm cung cấp các đề kiểm tra cuối tuần, tổng hợp các kiến thức môn Toán trong mỗi tuần học. Mỗi tuần có 2 phiếu bài tập Toán lớp 4, các em học sinh tham khảo tải về sử dụng nhé.

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 6 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.

a) 517642 > 5 0 7642

b) 188753 < 18 9 753

c) 6 tấn 850kg < 6 tấn 9 49kg

d) 7 tấn 105kg = 7105kg

Câu 2.

a) C. 40 000

b) D. 9035

Câu 3.

a) 120 phút = 2 giờ Đ

c) Năm 2000 thuộc thế kỉ 21 S

b) 1/2 phút = 36 giây S

d) Năm 2008 thuộc thế kỉ 21 Đ

Câu 4. C. 83 học sinh

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. 5 số tự nhiên liên tiếp đó là:

2008; 2009; 2010; 2011; 2012

Câu 2. Số 2017536 đọc là: Hai triệu không trăm mười bảy nghìn năm trăm ba mươi sáu

Chữ số 2 trong số trên có giá trị là 2 000 000, chữ số 7 trong số trên có giá trị là 7000.

Câu 3.

Đổi 14 tấn = 140 tạ

Số xi-măng cửa hàng bán được trong buổi chiều là: 140 – 7 = 133 (tạ)

Cả ngày hôm đó cửa hàng bán được số xi-măng là: 140 + 133 = 273 (tạ)

Đáp số: 273 tạ xi-măng

Câu 4.

Cuộn vải trắng có số mét là: 150 – 30 = 120 (m)

Trung bình mỗi cuộn vải có số mét là: (150 + 120) : 2 = 135 (m)

Đáp số: 135 m

Câu 5.

Với a = 8 thì giá trị biểu thức 127 + a x 6 là : 127 + 8 x 6 = 128 + 48 = 175

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 6 - Đề 2

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán. Các em ôn tập tại nhà, và tự kiểm tra kết quả. Đồng thời đây còn là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề bài ôn tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Tham khảo các tài liệu cuối tuần khác môn Toán lớp 4 Tuần 6:

Đánh giá bài viết
88 41.907
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm