Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 6 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, giá trị của các chữ số, biểu đồ.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 517 642 > 5…7 642

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 2: Giá trị chữ số 4 trong số 147 325 là:

A. 400 000 B. 47 000 C. 40 000 D. 4000

Câu 3: Cho bảng sau: Số bạn tham gia thi Hội khỏe khối 4 Trường tiểu học Hoa Ban

Lớp  4A 4B 4C 4D
Số bạn 9 13 11 10

Thứ tự các lớp sắp xếp dựa theo dãy số liệu trên theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 4A, 4B, 4C, 4D

C. 4D, 4C, 4B, 4A 

B. 4A, 4D, 4C, 4D

D. 4B, 4B, 4D, 4A

Câu 4: Với a = 8 và b = 2, biểu thức (a : b) × 3 có giá trị là:

A. 4 B. 12 C. 10 D. 8

Câu 5: Điền vào chỗ trống: 15 × …… = 5 × ……

A. 15 và 15 B. 5 và 5 C. 15 và 5 D. 5 và 15

Câu 6: Số học sinh giỏi toán khối lớp 3 Trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2006-2007 là:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

A. 75 học sinh

B. 85 học sinh

C. 83 học sinh

D. 73 học sinh

II. Tự luận

Bài 1: Với m = 12; n = 4; p = 6. Hãy tính giá trị các biểu thức sau:

a. m : n + p

…………………………….

…………………………….

…………………………….

b. m : p × n

…………………………….

…………………………….

…………………………….

c. p + (m × n)

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Bài 2: Một cửa hàng vật liệu xây dựng buổi sáng bán được 1400kg xi- măng, buổi chiều bán được ít bằng một nửa số lượng xi-măng buổi sáng. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi-măng?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính:

a. 4 × 6 × 25

= ………………………………………..

= ………………………………………..

= ………………………………………..

b. 50 × 3 × 2

= ………………………………………..

= ………………………………………..

= ……………………………………….

Câu 4. Cuộn vải xanh dài 1800m và dài gấp 3 lần cuộn vải trắng. Hỏi cả hai cuộn vải dài bao nhiêu mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

(Đáp án có trong file tải)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 6 (nâng cao)

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 7

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
146
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

Xem thêm