Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 27 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 27 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 27 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước:

Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 27 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Rút gọn phân số \frac{5353}{3535}là được phân số

A. \frac{5}{3}

B. \frac{3}{5}

C. \frac{3}{11}

D. \frac{35}{53}

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức \frac{11}{15}: \frac{11}{6}+\frac{11}{6}: \frac{11}{15} là:

A. 1

B. \frac{29}{10}

C. \frac{3}{11}

D. \frac{11}{3}

Câu 3. Điền dấu x vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng:

Một mặt bàn hình chữ nhật có diện tích là \frac{4}{5}m2. Chiều rộng đo được \frac{3}{5}m. Chu vi của mặt bàn hình chữ nhật đó là :

A. \frac{29}{15} m

B. \frac{20}{15} m

C. \frac{58}{15} m

D. \frac{14}{5} m

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau …

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau …

C. Hình thoi có 4 góc vuông…

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau …

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một tấm bìa hình thoi có độ dài đường chéo dài là \frac{9}{10}m và dài hơn đường chéo ngắn là \frac{1}{5}m. Tính diện tích tấm bìa hình thoi đó.

Đáp số đúng là:

A. \frac{63}{100} m2

B. \frac{9}{50} m2

C. \frac{63}{200} m2

D. \frac{9}{100} m2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hãy rút gọn các phân số:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 2. Quốc lộ 1A từ Hà Nội qua thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài 150km. Biết đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài bằng 2/5 đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Tính đoạn đường từ Hà Nội tới thành phố ninh Bình.

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Câu 3. Một vườn hoa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 17m. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó. Biết rằng đường chéo dài dài hơn đường chéo ngắn 3m.

Đáp án Phiếu bài tập toán lớp 4 tuần 27 Đề 1

Phần I

Câu 1. C

Câu 2. B

Câu 3. C

Câu 4.

A. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau Đ

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau S

C. Hình thoi có 4 góc vuông S

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau Đ

5. C

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Rút gọn:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đoạn đường Ninh Bình – Thanh Hóa dài: 150 x \frac{2}{5}= 60 (km)

Đoạn đường Hà Nội – Ninh Bình dài là : 150 – 60 = 90 (km)

Đáp số: 90 km

Câu 3. Độ dài đường chéo dài của hình thoi đó là: (17 + 3) : 2 = 10 (m)

Độ dài đường chéo ngắn của hình thoi đó là: 17 – 10 = 7 (m)

Diện tích hình thoi đó là: 10 x 7 : 2 = 35 (m2)

Đáp số: 35 m2

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 27 - Đề 2

...................

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết thêm các bài luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4

Đánh giá bài viết
82 35.115
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm