Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 16 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài trước: 

Bài tập Toán lớp 4 Tuần 16 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815cm2, chiều rộng 45cm, chiều dài của tấm bìa đó là:

A. 117cm

B. 107cm

C. 105cm

D. 115cm

Câu 3. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 44634 : 173 = 258

   

b) 108486 : 265 = 409 (dư 1)

   

c) 72546 : 234 = 310 (dư 6)

   

d) 92414 : 457 = 202 (dư 10)

   

Câu 4. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1 560 000 đồng tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 21715 : 43

…………….

…………….

…………….
b) 55470 : 69

…………….

……………

…………….
c) 34254 : 57

…………….

…………….

…………….

Câu 3. Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc bác đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (biết rằng khối lượng mỗi bao bằng nhau)

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1968 x 349 + 35460 : 985

b) 2008 x 327 – 1308 x 502

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

Câu 5: Khi chia một số tự nhiên cho 135, một bạn sơ ý viết sai ở số bị chia như sau : chữ số hàng trăm là 6 viết thành 2 và chữ số hàng đơn vị là 2 viết thành 6. Vì viết sai như thế nên khi chia số đó cho 135 có thương là 24 và dư 6. Hãy tìm thương và số dư trong phép chia đã cho.

Đáp án Bài tập Toán lớp 4 Tuần 16 Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) S

b) Đ

c) Đ

Câu 2. B

Câu 3.

Câu

Đúng

Sai

a) 44634 : 173 = 258

X

 

b) 108486 : 265 = 409 (dư 1)

 

X

c) 72546 : 234 = 310 (dư 6)

X

 

d) 92414 : 457 = 202 (dư 10)

 

X

Câu 4. (A ; 3) (B ; 4) (C ; 1) (D ; 2)

Phần 2

Câu 1. Trung bình 1 ngày công người thợ được nhận số tiền là:

1560000 : 24 = 65000 (đồng)

Đáp số: 65000 đồng

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Đổi 9 tấn 750 kg = 950 kg

Tổng số bao góc và ngô là: 142 + 53 = 195 (bao)

Trung bình mỗi bao có số ki-lô-gam là: 9750 : 195 = 50 (kg)

Số thóc bác Hồng thu hoạch trong năm nay là: 50 x 142 = 7100 (kg)

Số ngô bác Hồng thu hoạch trong năm nay là: 50 x 53 = 2650 (kg)

Đáp số: 7100 kg thóc; 2650 kg ngô

Câu 4.

a) 1968 x 349 + 35460 : 985

= 686832 + 36

= 686868

b) 2008 x 327 – 1308 x 502

= 656616 – 656616

= 0

Câu 5:

Số bị chia trong phép chia sai là:

135 × 24 + 6 = 3246

Số bị chia cần tìm là: 3642

Ta có:

3642 : 135 = 26 (dư 132)

Vậy thương và số dư cần tìm lần lượt là: 26 và 132.

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án phiếu bài tập Toán lớp 4 tuần 16 đầy đủ Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán. Các em ôn tập tại nhà, và tự kiểm tra kết quả. Đồng thời đây còn là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề bài ôn tập cuối tuần lớp 4 môn Toán cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

 

Đánh giá bài viết
194 45.494
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Quỳnh Trân
    Quỳnh Trân

    hay , bổ ích

    Thích Phản hồi 26/12/21

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm