Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 8 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 8 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 8 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, Toán tổng, hiệu, bài tập hình học, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tổng của hai số là 82. Hiệu của hai số đó là 14. Hai số đó là:

A. 33 và 49

B. 32 và 50

C. 34 và 48

D. 45 và 37

Câu 2. Nối mỗi góc với tên gọi của nó:

Đề kiểm tra cuối tuần toán lớp 4

Câu 3. Nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tổng rồi tính tổng:

a) 3654 + 2547 + 1968

b) 16852 + 27349 + 5178

c) 9172 + 3461 + 589

d) 35198 + 24734 + 6589

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2785 + 1946 + 1215

……………………….

……………………….

……………………….
b) 23764 + 136 + 16236

……………………….

……………………….

……………………….

Câu 3. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 4. Hãy kể tên góc nhọn, góc tù và góc vuông trong hình bên:

Đề kiểm tra cuối tuần toán lớp 4

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 - Đề 1

Phần I

Câu 1. C

Câu 2.

Hình A: góc vuông

Hình B: góc tù

Hình C: góc bẹt

Hình D: góc nhọn

Câu 3. (A ; 3) (B ; 1) (C ; 2)

Phần II

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần toán lớp 4

Câu 2.

a) 2785 + 1946 + 1215

= (2785 + 1215 ) + 1946

= 4000 + 1946

= 5946


b) 23764 + 136 + 16236

= (23764 + 16236) +136

= 40000 + 136

= 40136

Câu 3.

Tuổi của con là: (48 – 30) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 48 – 9 = 39 tuổi)

Đáp số: Con: 9 tuổi

Mẹ: 39 tuổi

Câu 4.

- Góc nhọn là: Góc đỉnh A cạnh Ab và AC

- Góc vuông là: Góc đỉnh I cạnh IH và IK

- Góc tù là: Góc đỉnh O cạnh OM và ON

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
41 31.609
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm