Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 9 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 9 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 9 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về hình học, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền dấu X vào chỗ chấm đặt dưới hình vẽ đúng:

Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm được vẽ như sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vuông có cạnh 3cm được vẽ như sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

a) BN

b) AB

c) AM

d) AC

Câu 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là :

A. 192cm2

B. 384cm2

C. 128cm2

D. 138 cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. a) Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Hỏi có mấy cặp cạnh song song với nhau?

Hãy nêu tên những cặp cạnh song song với

Nhau có trong hình đó.

b) Có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau? Hãy nêu tên những cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình đã cho.

Câu 2. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm và tính diện tích hình vừa vẽ

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 3. Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên và tính diện tích của hình vuông vừa vẽ.

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 - Đề 1

Phần I

Câu 1. Hình 3. X

Câu 2.

Hình 1. S

Hình 2. Đ

Hình 3. S

Câu 3. B

Câu 4. C

Phần II

Câu 1.

a) Hai cặp là AB và DC ; BC và AD

b) 4 cặp là: BA và BC ; CB và CD ; CD và AD ; DA và AB

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Diện tích hình chữ nhật là:

6 x 2 = 12 ( cm2)

Đáp số: 12cm2

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Chu vi của hình chữ nhật là:

(6 + 2 ) x 2 = 16 (cm)

Vì chu vi hình vuông bằng hình chữ nhật nên

Chu vi hình vuông bằng 16cm

Cạnh hình vuông là:

16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16cm2

Đánh giá bài viết
37 22.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm