Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 19

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 19 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán đại lượng đo, Toán hình học chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Các số cần điền tiếp vào dãy sau: 45 000; 45 010; 45 030; …..; ……; ….. là:

A. 45 021, 45 022; 45 023

B. 45 050; 45 070; 45 090

C. 46 020; 47 020; 48 020

D. 48 000; 50 000; 52 000

Câu 2: Số 7 trong số: 705 256 541 thuộc hàng nào, lớp nào?

A. lớp chục triệu, hàng chục triệu

B. lớp chục, đơn vị

C. lớp triệu, đơn vị

D. lớp triệu, hàng trăm triệu

Câu 3: Cho các số: 350 452 163; 35 580 211; 35 680 450; 305 225 378. Thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 350 452 163; 35 580 211; 35 680 450; 305 225 378

B. 305 225 378; 35 680 450; 35 580 211; 350 452 163

C. 350 452 163; 305 225 378; 35 680 450; 35 580 211

D. 35 580 211; 35 680 450; 305 225 378; 350 452 163

Câu 4: Số 68 154 làm tròn đến hàng nghìn được số nào?

A. 60 000

B. 60 100

C. 70

D. 61 100

Câu 5: Biểu thức nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?

A. 50 000 – 30 000 + 80 000

B. 100 000 – 40 000 – 60 000

C. 800 000 – 600 000 + 50 000

D. 360 000 – 60 000 + 700 000

Câu 6: Hai số có tổng là 15, hiệu của hai số là 7. Hai số đó là:

A. 11 và 4

B. 12 và 3

C. 15 và 0

D. 7 và 8

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

304 701 + 18 496

650 214 – 311 026

120 358 + 139 490

511 079 – 220 162

Bài 2: Điền > < =

35 545 ….. 345 545

163 453 ….. 162 453

51 356 ….. 50 000 + 1356

107 538 – 71 020 ….. 685 030 – 85 000

76 255 – 36 000 …... 40 255

230 863 – 100 571 ….. 58 000 + 72 292

Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức dưới đây với m = 10 000

a. 5 × m + 50 124

b. m : 2 + 175 200

c. (721 336 – 119 380) – m

Bài 4: Hai trang trại A và B thu hoạch được tất cả 200 tấn lúa. Biết trang trại A thu hoạch được nhiều hơn trang trại B là 532kg. Tính số ki-lô-gam lúa mà mỗi trang trại thu hoạch được.

2. Đáp án bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19

(Đáp án có trong file tải về)

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
164
Sắp xếp theo

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

  Xem thêm
  Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
  Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 19