Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 34 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Phiếu bài tập Toán tuần 34 lớp 4 Đề 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1 giờ = … phút

1 phút = … giây

1 ngày = … giờ

1/2 ngày = … giờ

1 thế kỉ = … năm

180 phút = … giờ

120 giây = … phút

72 giờ = … ngày

1 năm = … tháng

10 thế kỉ = … năm

Câu 2. Chọn câu trả lời sai:

a) 15m2 600cm2= ….

A. 1506dm2

B. 150600cm 2

C. 15600cm2

D. 15m 6dm2

b) 12m2 7dm2 5cm2 = ….

A. 120705cm2

B. 1207dm25cm2

C. 12m2 705cm2

D. 1275cm2

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm. Hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông có cạnh 8cm.

Đáp số đúng là:

A.12cm

B. 16cm

C. 32cm

D. 24cm

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Ba bạn Đoàn kết, Kết, Thành góp được tất cả 174000 đồng, sau đó có thêm bạn Công góp vào 56000 đồng nữa để ủng hộ đội bóng của lớp. Hỏi trung bình mỗi bạn góp bao nhiêu tiền?

Đáp số đúng:

A. 56000 đồng

B. 57000 đồng

C. 58000 đồng

D. 57500 đồng

Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

Hiệu hai số

Số lớn

Số bé

437

49

   

1968

172

   

2008

208

   

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng 40m. Người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 2. Ngăn thứ nhất có 108 quyển sách. Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất 16 quyển nhưng lại nhiều hơn ngăn thứ ba 10 quyển. Hỏi trung bình mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 3. Tổng độ dài của hai cuộn vải xanh và vải đỏ là 217m. Độ dài cuộn vải xanh ngắn hơn độ dài cuộn vải đỏ là 49m. Tính độ dài của mỗi cuộn vải.

Chuyên mục Bài tập Toán cuối tuần lớp 4 đầy đủ các tuần để các em học sinh có thể củng cố lại kiến thức, ôn tập, ôn thi cho các bài thi học kì.

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán tuần 34 lớp 4 Đề 1

Phần I

Câu 1.

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 ngày = 24 giờ

1/2 ngày = 12 giờ

1 thế kỉ = 100 năm

180 phút = 3 giờ

120 giây = 2 phút

72 giờ = 3 ngày

1 năm = 12 tháng

10 thế kỉ = 1000 năm

Câu 2.

a) C

b) D

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5.

Tổng hai số

Hiệu hai số

Số lớn

Số bé

437

49

243

194

1968

172

1070

898

2008

208

1108

900

Phần II

Câu 1. Diện tích thửa ruộng đó là: 75 x 40 = 3000 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 70 x (3000 : 100) = 2100 (kg)

Đổi 2100kg = 21 tạ

Đáp số: 21 tạ thóc

Câu 2.

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

108 -16 = 92 (quyển)

Ngăn thứ ba có số quyển sách là:

92 - 10 = 82 ( quyển)

Trung bình mỗi ngăn có số quyển sách là:

(108 + 92 + 82) : 3 = 94 (quyển)

Đáp số: 94 quyển sách

Câu 3.

Độ dài cuộn vải xanh là:

(217 – 49) : 2 = 84 (m)

Độ dài cuộn vải đỏ là:

84 + 49 = 133 (m)

Đáp số. Cuộn vải xanh: 84m; Cuộn vải đỏ: 133m

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về đại lượng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu để các em học sinh củng cố lại toàn bộ các kiến thức Toán đã học trong chương trình.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết các dạng bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

3. Giải Toán lớp 4 tuần 35

4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
19 16.012
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm