Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 34 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 34 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 - Đề 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1 giờ = … phút

1 phút = … giây

1 ngày = … giờ

1/2 ngày = … giờ

1 thế kỉ = … năm

180 phút = … giờ

120 giây = … phút

72 giờ = … ngày

1 năm = … tháng

10 thế kỉ = … năm

Câu 2. Chọn câu trả lời sai:

a) 15m2 600cm2= ….

A. 1506dm2

B. 150600cm 2

C. 15600cm2

D. 15m 6dm2

b) 12m2 7dm2 5cm2 = ….

A. 120705cm2

B. 1207dm25cm2

C. 12m2 705cm2

D. 1275cm2

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm. Hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông có cạnh 8cm.

Đáp số đúng là:

A.12cm

B. 16cm

C. 32cm

D. 24cm

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Ba bạn Đoàn kết, Kết, Thành góp được tất cả 174000 đồng, sau đó có thêm bạn Công góp vào 56000 đồng nữa để ủng hộ đội bóng của lớp. Hỏi trung bình mỗi bạn góp bao nhiêu tiền?

Đáp số đúng:

A. 56000 đồng

B. 57000 đồng

C. 58000 đồng

D. 57500 đồng

Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

Hiệu hai số

Số lớn

Số bé

437

49

1968

172

2008

208

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng 40m. Người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 2. Ngăn thứ nhất có 108 quyển sách. Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất 16 quyển nhưng lại nhiều hơn ngăn thứ ba 10 quyển. Hỏi trung bình mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

Bài giải

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Câu 3. Tổng độ dài của hai cuộn vải xanh và vải đỏ là 217m. Độ dài cuộn vải xanh ngắn hơn độ dài cuộn vải đỏ là 49m. Tính độ dài của mỗi cuộn vải.

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34

Phần I

Câu 1.

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 ngày = 24 giờ

1/2 ngày = 12 giờ

1 thế kỉ = 100 năm

180 phút = 3 giờ

120 giây = 2 phút

72 giờ = 3 ngày

1 năm = 12 tháng

10 thế kỉ = 1000 năm

Câu 2.

a) C

b) D

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5.

Tổng hai số

Hiệu hai số

Số lớn

Số bé

437

49

243

194

1968

172

1070

898

2008

208

1108

900

Phần II

Câu 1. Diện tích thửa ruộng đó là: 75 x 40 = 3000 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 70 x (3000 : 100) = 2100 (kg)

Đổi 2100kg = 21 tạ

Đáp số: 21 tạ thóc

Câu 2. Đáp số: 94 quyển sách

Câu 3. Đáp số. Cuộn vải xanh: 84m; Cuộn vải đỏ: 133m

Đánh giá bài viết
12 9.350
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm