Giải Toán lớp 4 VNEN bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 32 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 70 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "ghép thẻ"

Ghép các cặp thẻ phân số bằng nhau

So sánh hai phân số cùng mẫu số

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau để so sánh hai phân số 1/4 và 3/4 (Sgk)

Trong hai phân số có cùng mẫu số:

· Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn

· Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn

· Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

B. Hoạt động thực hành bài 70 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 33 sách VNEN toán 4

So sánh hai phân số:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Câu 2: Trang 33 sách VNEN toán 4

a. Đọc kĩ nhận xét sau và nói với bạn cách so sánh với 1 (sgk)

b. So sánh các phân số sau với 1:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án

a. Cách so sánh phân số với 1:

Nếu trong phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1

Nếu trong phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1

b. So sánh các phân số sau với 1:

5/6 < 1 (vì tử số bé hơn mẫu số 5<6)

3/2 > 1 (vì tử số lớn hơn mẫu số 3>2)

9/19 < 1 ( vì tử số bé hơn mẫu số 9 < 19)

7/7 = 1 ( vì từ số và mẫu số bằng nhau 7 = 7)

49/46 > 1 (vì tử số lớn hơn mẫu số 49 > 46)

32/71 < 1 ( vì tử số bé hơn mẫu số 32 < 71)

Câu 3: Trang 34 sách VNEN toán 4

Nối (theo mẫu):

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Câu 4: Trang 34 sách VNEN toán 4

Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số:

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án

So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số cùng mẫu số

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Câu 5: Trang 34 sách VNEN toán 4

Khoanh vào đồ vật tương ứng với phân số (theo mẫu):

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Đáp án

So sánh hai phân số cùng mẫu số

C. Hoạt động ứng dụng bài 70 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 35 sách VNEN toán 4

Chú Bình lát nền một căn phòng trong hai ngày. Trong ngày thứ nhất chú lát được 3/5 diện tích căn phòng, ngày thứ hai chú lát được 2/5 diện tích căn phòng. Hỏi trong ngày nào chú Bình lát nền phòng được nhiều hơn. Tại sao?

Đáp án

Ngày thứ nhất chú Bình lát nền phòng được nhiều hơn vì

So sánh hai phân số cùng mẫu số

Câu 2: Trang 35 sách VNEN toán 4

Viết ba phân số bé hơn 1, ba phân số lớn hơn 1 và ba phân số bằng 1

Đáp án

So sánh hai phân số cùng mẫu số

D. Bài tập So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
120 27.203
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm