Giải Toán lớp 4 VNEN bài 23: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 23: Em ôn lại những gì đã học Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 59 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 23 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tính và thử lại:

23629 + 35463

45716 + 63584

90235 - 56728

10000 - 8989

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 23

Câu 2: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tính giá trị biểu thức

a. 1680 - 135 - 178 + 73 b. 564 : 6 + 83 x 2

183 x 2 : 6 x 7 6450 - 4000 : (610 : 5 - 114)

Đáp án

a. 1680 - 135 - 178 + 73 b. 564 : 6 + 83 x 2

= 1545 - 178 + 73 = 94 + 83 x 2

= 1367 + 73 = 1440 = 94 + 166 = 260

183 x 2 : 6 x 7 6450 - 4000 : (610 : 5 - 114)

= 366 : 6 x 7 = 6450 - 4000 : (122 - 114)

= 61 x 7 = 427 = 6450 - 4000 : 8 = 6450 - 500 = 5950

Câu 3: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 94 + 1 + 99 + 6 b. 235 + 128 + 265 + 872

46 + 57 + 54 + 43 56 + 176 + 324 + 454

Đáp án

a. 94 + 1 + 99 + 6 b. 235 + 128 + 265 + 872

= (94 + 6) + (99 + 1) = (235 + 265) + 128 + 872)

= 100 + 100 = 200 = 500 + 1000 = 1500

46 + 57 + 54 + 43 56 + 176 + 324 + 454

= (46 + 54) + (57 + 43) = (56 + 454) + (176 + 324)

= 100 + 100 = 200 = 500 + 500 = 1000

Câu 4: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tìm x:

x x 5 = 400

x : 214 = 3

Đáp án

x x 5 = 400 x : 214 = 3

x = 400 : 5 x = 3 x 214

x = 80 x = 642

Câu 5: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Cả bò và trâu cân nặng 512kh. Trâu cân nặng hơn bò 14kg. Hỏi mỗi con cân nặng bao nhiêu kg?

Đáp án

Cách 1:

Hai lần số kg cân nặng của trâu là: 512 + 14 = 526 (kg)

Trâu cân nặng số kg là: 526 : 2 = 263 (kg)

Bò cân nặng số kg là: 512 - 263 = 249 (kg)

Đáp số: trâu 263 kg

bò 249 kg

Cách 2:

Hai lần số kg cân nặng của bò là: 512 - 14 = 498(kg)

Bò cân nặng số kg là: 498 : 2 = 249 (kg)

Trâu cân nặng số kg là: 249 + 14 = 263 (kg)

Đáp số: bò 249 kg

Trâu 263 kg

B. Hoạt động ứng dụng bài 23 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 60 toán VNEN 4 tập 1

Em viết số thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau rồi giải bài toán đó:

Trong hai tuần nhà em tiêu hết .... đồng. Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai .... đồng. Hỏi mỗi tuần nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?

Đáp án

Trong hai tuần nhà em tiêu hết 350 000 đồng. Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai 50 000 đồng. Hỏi mỗi tuần nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

Hai lần số tiền tiêu ở tuần thứ nhất là: 350000 + 50000 = 400000 (đồng)

Tuần thứ nhất tiêu hết số tiền là: 400000 : 2 = 200000 (đồng)

Tuần thứ hai tiêu hết số tiền là: 350000 - 200000 = 150000 (đồng)

Đáp số: tuần thứ nhất 200000 đồng

tuần thứ hai 150000 đồng

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
36 20.454
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm