Giải Toán lớp 4 VNEN bài 101: Ôn tập về biểu đồ

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 101: Ôn tập về biểu đồ - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 100, 101 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 101 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 100 toán VNEN 4 tập 2

Dựa vào biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

Giải Toán lớp 4 VNEN

a. Có tất cả mấy nhóm?

b. Nhóm 3 có bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ?

c. Nhóm nào có nhiều bạn nhất? Nhóm nào có ít bạn nhất?

d. Nhóm 3 nhiều hơn nhóm 2 mấy bạn?

e. Những nhóm nào có số bạn nữ bằng nhau?

Đáp án

a. Có tất cả 4 nhóm.

b. Nhóm 3 có 6 bạn. Có 3 bạn nam. Có 3 bạn nữ.

c. Nhóm 3 có nhiều bạn nhất (6 bạn). Nhóm 2 có ít bạn nhất (4 bạn).

d. Nhóm 3 nhiều hơn nhóm 2 hai bạn.

e. Nhóm 1, 3, 4 có số bạn nữ bằng nhau (3 bạn).

Câu 2: Trang 101 toán VNEN 4 tập 2

Biểu đồ dưới đây nói về độ cao của một ngọn núi hấp dẫn khách du lịch:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Dựa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi sau:

a. Ngọn núi nào cao hơn 3000m? Ngọn núi nào thấp hơn 2000m?

b. Ngọn núi nào cao nhất? Ngọn núi nào thấp nhất?

c. Biết rằng độ cao chính xác của bốn ngọn núi trên là 3143m, 2163m, 1500m, 837m. Hãy cho biết mỗi ngọn núi cao bao nhiêu mét?

Đáp án

a. Ngọn núi nào cao hơn 3000m là núi Phan-xi-păng. Ngọn núi thấp hơn 2000m là núi Lang-bi-ang, núi Bạch Mã và núi Chứa Chan.

b. Ngọn núi nào cao nhất là núi Phan-xi-păng. Ngọn núi nào thấp nhất là núi Chứa Chan.

c. Độ cao thật của từng núi là:

· Núi Lang-bi-ang cao: 2163m

· Núi Bạch Mã cao: 1500m

· Núi Chứa Chan cao: 837m

· Núi Phan-xi-păng cao: 3143m

Câu 3: Trang 101 toán VNEN 4 tập 2

Đọc đoạn thông tin sau (Sgk)

Dựa vào thông tin trên, hãy lập tiếp biểu đồ dưới đây:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN

B. Hoạt động ứng dụng bài 101 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 102 toán VNEN 4 tập 2

Em tìm hiểu và vẽ biểu đồ về số các con vật được nuôi, về số người trong gia đình em và gia đình láng giềng, .... Đặt ba câu hỏi về biểu đồ và trả lời câu hỏi đó.

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đặt ba câu hỏi cho biểu đồ:

a. Nhà ai có nhiều người nhất?

b. Nhà ai có ít người nhất?

c. Những nhà nào có 5 người trở lên?

Trả lời câu hỏi:

a. Nhà có nhiều người nhất là nhà bà Tám

b. Nhà có ít người nhất là nhà em

c. Nhà có 5 người trở lên là nhà bà Tám và nhà chú Năm.

b. Nhà ai có ít người nhất?

c. Những nhà nào có 5 người trở lên?

C. Bài tập Ôn tập về biểu đồ lớp 4

D. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán 4; Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4; Giải vở bài tập Toán lớp 4 để học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
32 12.091
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm