Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 105: Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 105: Ôn tập về đại lượng - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 109 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 104: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

A. Hoạt động thực hành bài 105 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi “Lập nhóm” :

Chọn khoảng 15 – 20 bạn tham gia chơi. Mỗi bạn nhận một thẻ, trên mỗi thẻ có ghi một số đo khối lượng hoặc phép tính với các số đo khối lượng. Chọn 4 bạn (chẳng hạn A, B, C, D) làm nhiệm vụ “tuyển người”. Cách “tuyển người” như sau : Bạn A giơ thẻ của mình để tất cả các bạn đều nhìn thấy (chẳng hạn là 1kg). Tất cả các bạn giữ thẻ có “giá trị” bằng 1kg sẽ chạt lên nhập vào nhóm của A. Việc lập nhóm của các bạn B, C, D cũng tương tự như vậy.

Nhóm nào “tuyển” được nhiều người nhất sẽ thắng cuộc.

Ví dụ:

Bạn A có thẻ ghi 1 tấn sẽ “tuyển” được các bạn có thẻ ghi giá trị là 10 tạ, 100 yến, 1000kg, 10000hg, …

Bạn B có thẻ ghi 1 tạ sẽ “tuyển” được các bạn có thẻ ghi giá trị là \dfrac{1}{{10}} tấn, 10 yến, 100kg, 1000hg, 10000dag, …

Bạn C có thẻ ghi 1kg sẽ “tuyển” được các bạn có thẻ ghi giá trị là\dfrac{1}{{1000}}kg, \dfrac{1}{{10}}yến, 100dag, 1000g, ….

Bạn D có thẻ ghi 1dag sẽ “tuyển” được các bạn có thẻ ghi giá trị là10g, \dfrac{1}{{10}}hg, \dfrac{1}{{100}}kg, \dfrac{1}{{1000}} yến,

Câu 2: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

23 yến = ....... kg

30kg = ...... yến

2 yến 5kg = ..... kg

70 tạ = ...... tấn

4 tạ = ...... kg

500 kg = ...... tạ

16 tấn = ...... tạ

8000 kg = ...... tấn

3 tạ 15kg = ..... kg

1/2 tạ = .... kg

40 tấn 40kg = ..... kg

Đáp án

23 yến = 230 kg

30kg = 3 yến

2 yến 5kg = 25 kg

70 tạ = 7 tấn

4 tạ = 400 kg

500 kg = 5 tạ

16 tấn = 160 tạ

8000 kg = 8 tấn

3 tạ 15kg = 315 kg

1/2 tạ = 50 kg

40 tấn 40kg = 4040 kg

Câu 3: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2

Điền dấu < = >:

2kg 330g .... 2300g

9kg 5g .... 9050g

5kg 47g .... 5035g

12400g .... 12kg 400g

Đáp án

2kg 330g .... 2300g

=> 2330g > 2300g

9kg 5g .... 9050g

=> 9005 < 9050g

5kg 47g .... 5035g

=> 5047 > 5035g

12400g .... 12kg 400g

=> 12400g = 12400g

Câu 4: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2

Bác Vân đi chợ mua một con cá cân nặng 2kg 300g, sau đó bác mua thêm 700g. Hỏi cả cá và thịt bác Vân mua cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

Đổi: 2kg 300g = 2300g

Cân nặng của cá và thịt = cân nặng của con cá + cân nặng của thịt.

Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý rằng 1kg = 1000g.

Đáp án

Đổi: 2kg 300g = 2300g

Bác Vân mua số cá là:

2300 + 700 = 3000 (g)

Đổi 3000g = 3kg

Đáp số: 3kg

Câu 5: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2

Xe tải ông Hiển chở 45 thùng mì sợi, mỗi thùng cân nặng 20kg. Hỏi chiếc xe đó chở bao nhiêu tạ mì sợi?

Hướng dẫn giải

- Tính cân nặng của 45 thùng mì = cân nặng của 1 thùng mì × 45.

- Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý rằng 1 tạ = 100kg.

Đáp án

Ông Hiển chở số kg mì sợi là:

45 x 20 = 900 (kg)

Đổi: 900kg = 9 tạ

Đáp số: 9 tạ

B. Hoạt động ứng dụng bài 105 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2

Em tìm hiểu mỗi người trong nhà em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam. Hãy trả lời câu hỏi: Cả nhà em cân nặng bao nhiêu kg?

Hướng dẫn giải

- Em tự tìm hiểu cân nặng của các thành viên trong gia đình em rồi ghi lại vào vở.

- Tính tổng cân nặng của cả nhà em = cân nặng của bố + cân nặng của mẹ + cân nặng của em + cân nặng của em gái (hoặc emt trai/ chị gái) …

Ví dụ mẫu:

Gia đình em gồm có 4 thành viên:

· Bố em cân năng 73 kg

· Mẹ em cân nặng 49 kg

· Chị gái cân nặng 32 kg

· Em cân bặng 25 kg

=> Cả gia đình em cân nặng số kg là: 73 + 49 + 32 + 25 = 179 (kg)

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 107: Ôn tập về hình học

C. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán 4; Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4; Giải vở bài tập Toán lớp 4 để học tốt hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
58
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm