Giải Toán lớp 4 VNEN: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 56 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 22 Toán lớp 4 VNEN

1. Thi vẽ sơ đồ (sgk)

2. Đọc bài toán sau, quan sát sơ đồ tóm tắt, viết tiếp vào chỗ chấm trong bài toán cho thích hợp

Bài toán: Tổng của hai số là 90. Hiệu hai số là 20. Tìm hai số đó

Cách 1:

Hai lần số bé là: 90 - 20 = 70

Số bé là: 70 : 2 = 35

Số lớn là: 90 - 35 = 55

Đáp số: số bé 35

số lớn 55

=> SỐ BÉ = (TỔNG - HIỆU) : 2

Cách 2:

Hai lần số lớn là: 90 + 20 = 110

Số lớn là: 110 : 2 = 55

Số bé là: 55 - 20 = 35

Đáp số: số bé 35

số lớn 55

=> SỐ LỚN = (TỔNG + HIỆU) : 2

3. Giải bài toán sau bằng hai cách

Tổng của hai số là 110. Hiệu của hai số là 30. Tìm hai số đó

Trả lời

Cách 1:

Hiệu hai số đó là: 110 - 30 = 80

Số bé là: 80 : 2 = 40

Số lớn là: 110 - 40 = 70

Đáp số: số bé 40

số lớn 70

Cách 2:

Tổng hai số đó là: 110 + 30 = 140

Số lớn là: 140 : 2 = 70

Số bé là: 70 - 30 = 40

Đáp số: số lớn 70

số bé 40

B. Hoạt động thực hành bài 22 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 58 toán VNEN 4 tập 1

Tổng của hai số là 100, hiệu của chúng là 20. Tìm hai số đó.

Đáp án

Cách 1:

Hai lần số bé là: 100 - 20 = 80

Số bé là: 80 : 2 = 40

Số lớn là: 100 - 40 = 60

Đáp số: số bé 40

số lớn 60

Cách 2:

Hai lần số lớn là: 100 + 20 = 120

Số lớn là: 120 : 2 = 60

Số bé là: 60 - 20 = 40

Đáp số: số lớn 60

số bé 40

Câu 2: Trang 58 toán VNEN 4 tập 1

Tổng số tuổi của bố và mẹ là 69 tuổi. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?

Đáp án

Cách 1:

Hai lần số tuổi của bố là: 69 + 5 = 74

Số tuổi của bố là: 74 : 2 = 37 (tuổi)

Số tuổi của mẹ là: 69 - 37 = 32 (tuổi)

Đáp số: bố 37 tuổi

mẹ 32 tuổi

Cách 2:

Hai lần số tuổi của mẹ là: 69 - 5 = 64

Số tuổi của mẹ là: 64 : 2 = 32 (tuổi)

Số tuổi của bố là: 32 + 5 = 37 (tuổi)

Đáp số: mẹ 32 tuổi

bố 37 tuổi

Câu 3: Trang 58 toán VNEN 4 tập 1

Hai bạn Hằng và Hương hái cam trong vườn, được tất cả 126 quả. Hương hái được ít hơn Hằng 18 quả. Hỏi mỗi bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Đáp án

Cách 1:

Hai lần số quả cam Hằng hái được là: 126 + 18 = 144 (quả)

Số quả cam Hằng hái được là: 144 : 2 = 72 (quả)

Số quả cam Hương hái được là: 126 - 72 = 54 (quả)

Đáp số: Hằng 72 quả

Hương 54 quả

Cách 2:

Hai lần số quả cam Hương hái được là: 126 - 18 = 108 (quả)

Số quả cam Hương hái được là: 108 : 2 = 54 (quả)

Số quả cam Hằng hái được là: 54 + 18 = 72 (quả)

Đáp số: Hương 54 quả

Hằng 72 quả

Câu 4: Trang 58 toán VNEN 4 tập 1

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 1 tấn 5 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?

đáp án

Đổi: 1 tấn 5 tạ = 1500 kg thóc

3 tạ = 300 kg

Hai lần thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kg thóc là: 1500 + 300 = 1800 (kg)

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kg thóc là: 1800 : 2 = 900 (kg)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số kg thóc là: 1500 - 900 = 600 (kg)

Đáp số: thửa thứ nhất 900 kg

thửa thứ hai 600 kg

C. Hoạt động ứng dụng bài 22 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 58 toán VNEN 4 tập 1

Em điền số liệu thích hợp vào chỗ chấm trong các bài sau rồi giải các bài toán đó:

1. Tổng số gà và vịt bác Ba nuôi được là .... con. Số gà hơn số vịt là .... con. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?

2. Tổng số tuổi của hai chị em trong gia đình là .... tuổi. Em ít hơn chị .... tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?

Đáp án

Điền vào chỗ chấm:

1. Tổng số gà và vịt bác Ba nuôi được là 150 con. Số gà hơn số vịt là 30 con. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?

2. Tổng số tuổi của hai chị em trong gia đình là 30 tuổi. Em ít hơn chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

1. Tổng số gà và vịt bác Ba nuôi được là 150 con. Số gà hơn số vịt là 30 con. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?

Cách 1:

Hai lần số con gà là: 150 + 30 = 180 (con)

Số con gà là: 180 : 2 = 90 (con)

Số con vịt là: 150 - 90 = 60 (con)

Đáp số: gà 90 con

vịt 60 con

Cách 1:

Hai lần số con vịt là: 150 - 30 = 120 (con)

Số con vịt là: 120 : 2 = 60 (con)

Số con gà la: 60 + 30 = 90 (con)

Đáp số: vịt 60 con

gà 90 con

2. Tổng số tuổi của hai chị em trong gia đình là 30 tuổi. Em ít hơn chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?

Cách 1:

Hai lần số tuổi chị là: 30 + 6 = 36 (tuổi)

Số tuổi chị là: 36 : 2 = 18 (tuổi)

Số tuổi em là: 30 - 18 = 12 (tuổi)

Đáp số: chị 18 tuổi

em 12 tuổi

Cách 2:

Hai lần số tuổi em là: 30 - 6 = 24 (tuổi)

Số tuổi em là: 24 : 2 = 12 (tuổi)

Số tuổi chị là: 12 + 6 = 18 (tuổi)

Đáp số: em 12 tuổi

chị 18 tuổi

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
49 17.169
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm