Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 42: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 42: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 100 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 42 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1 trang 100 sách VNEN toán 4

Tính: 214 x 300, 126 x 32, 301 x 235

Đáp án và hướng dẫn giải

214 x 300 = 64200

126 x 32 = 4032

301 x 235 = 70735

Câu 2 trang 100 sách VNEN toán 4

Tính:

· 68 + 11 x 305

· 68 x 11 + 305

· 68 x 11 x 305

Đáp án và hướng dẫn giải

· 68 + 11 x 305 = 68 + 3355 = 3423

· 68 x 11 + 305 = 748 + 305 = 1053

· 68 x 11 x 305 = 748 x 305 = 228140

Câu 3 trang 101 sách VNEN toán 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

354 x 16 + 354 x 34

72 x 567 - 62 x 567

Đáp án và hướng dẫn giải

354 x 16 + 354 x 34 72 x 567 - 62 x 567

= 354 x (16 + 34) = (72 - 62) x 567

= 354 x 50 = 17700 = 10 x 567 = 5670

Câu 4 trang 101 sách VNEN toán 4

Viết kết quả vào chỗ chấm:

30kg =..... yến 200kg =..... tạ 1600kg = .....tạ

4000kg =..... tấn 60 tạ = ..... tấn 24000kg = .... tấn

200cm2 = .... dm2 300dm2 =..... m2 3500cm2=.... dm2

Đáp án và hướng dẫn giải

30kg = 3 yến 200kg = 2 tạ 1600kg = 16 tạ

4000kg = 4 tấn 60 tạ = 6 tấn 24000kg = 24 tấn

200cm2 = 2dm2 300dm2 =3 m2 3500cm2=35 dm2

Câu 5 trang 101 sách VNEN toán 4

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b được tính theo công thức: S= a x b (a, b cùng một đơn vị đo).

a. Tính S trong hai trường hợp:

a= 15cm và b= 7cm

a= 25m và b= 12m

b. Nếu gấp chiều dài lên hai lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Tính S trong hai trường hợp:

a= 15cm và b= 7cm

=>Diện tích của hình chữ nhật là: 15 x 7 = 105 (cm2)

a= 25m và b= 12m

=> Diện tích của hình chữ nhật là: 25 x 12 = 300 (m2)

b. Hình chữ nhật đã cho có chiều dài là a, chiều rộng là b

=> Diện tích hình chữ nhật là: S = a x b

Nếu tăng chiều dài lên 2 lần => chiều dài hình chữ nhật là: a x 2

=> Diện tích hình chữ nhật là:

S = (a x 2) x b

= (a x b) x 2

=> Khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần

Câu 6 trang 101 sách VNEN toán 4

Tính:

316 X 252 284 X 304 36 X 23 + 7

471 X 108 502 X 209 36 X (23 + 7)

Đáp án và hướng dẫn giải

316 X 252 = 79632 284 X 304 = 86336

471 X 108 = 50868 502 X 209 = 104918

36 X 23 + 7 36 X (23 + 7)

= 828 + 7 = 835 = 36 X 30 = 1080

Câu 7 trang 101 sách VNEN toán 4

Tính bằng cách thuận tiện:

a. 407 x 22 + 8 + 407

b. 678 x 96 - 678 x 86

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 407 x 22 + 8 + 407

= 407 x (22+8)

= 407 x 30 = 12210

b. 678 x 96 - 678 x 86

= 678 x (96 - 86)

= 678 x 10 = 6780

Câu 8 trang 101 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Cô giáo dự định thưởng cho 27 bạn học sinh giỏi mỗi bạn 5 quyển vở. Nếu mỗi quyển vở giá 6500 đồng thì cô giáo phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số vở làm phần thưởng?

Đáp án và hướng dẫn giải

Cô giáo cần phải mua số quyển vở là:

27 x 5 = 125 (quyển vở)

Tổng số tiền cô giáo phải trả để mua đủ số vở làm phần thưởng là:

125 x 6500 = 812500 (đồng)

Đáp số: 812500 đồng

Câu 9 trang 101 sách VNEN toán 4

Một hình vuông có cạnh a. Gọi S là diện tích hình vuông

a. Viết công thức tính diện tích hình vuông đó

b. Tính diện tích hình vuông khi a= 32m

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Công thức tính diện tích hình vuông là:

S = a x a

b. Khi a= 32m thì diện tích hình vuông là:

S = 32 x 32 = 1024 (m2)

Đáp số: 1024 m2

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 75 SGK Toán 4: Luyện tập chung. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
52 6.832
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm