Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 83, 84, 85 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động thực hành bài 95 Toán lớp 4 VNEN

Câu 2: Trang 84 toán VNEN 4 tập 2

Tính:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Câu 3: Trang 84 toán VNEN 4 tập 2

Tính diện tích hình bình hành, biết:

a. Độ dài đáy là 25m và chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy

b. Chiều cao là 24cm và độ dài đáy bằng 8/3 chiều cao

Đáp án

a. Chiều cao của hình bình hành là:

(25 : 5) x 2 = 10 (m)

Vậy diện tích hình bình hành là:

25 x 10 = 250 (m2)

Đáp số: 250 m2

b. Độ dài đáy hình bình hành là:

(24 : 3) x 8 = 64 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

64 x 24 = 1536 (cm2)

Đáp số: 1536 cm2

Câu 4: Trang 84 toán VNEN 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Câu 5: Trang 85 toán VNEN 4 tập 2

Một cửa hàng có 36 chiếc xe đạp và xe máy, trong đó số xe đạp gấp 5 lần số xe máy. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu xe đạp, bao nhiêu xe máy?

Đáp án

Ta có sơ đồ:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Theo biểu đổ, ta có tổng số phần bằng nhau là: 5 + 1 = 6 (phần)

Giá trị một phần là: 36 : 6 = 6 (chiếc)

Xe đạp có số chiếc là: 6 x 5 = 30 (chiếc)

Xe máy có số chiếc là: 36 - 30 = 6 (chiếc)

Đáp số: xe đạp 30 chiếc, xe máy 6 chiếc

Câu 6: Trang 85 toán VNEN 4 tập 2

Mẹ hơn con 24 tuổi. Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Đáp án

Ta có sơ đồ:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là: 3 - 1 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 24 : 2 = 12 (tuổi)

Vậy tuổi của con là: 12 x 1 = 12 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 12 + 24 = 36 (tuổi)

Đáp số: con 12 tuổi, mẹ 36 tuổi.

Câu 7: Trang 85 toán VNEN 4 tập 2

Có 12 can nước mắm và 14 can dấm chứa tất cả 468 lít. Biết rằng mỗi can chứa một lượng như nhau. Hỏi có bao nhiêu lít nước mắm, bao nhiêu lít dấm?

Đáp án

Số can đựng nước mắm và dấm là: 12 + 14 = 26 (can)

Mỗi can đựng được khối lượng là: 468 : 26 = 18 (lít)

Có tất cả số lít nước mắm là: 18 x 12 = 216 (lít)

Có tất cả số lít dấm là: 18 x 14 = 256 (lít)

Đáp số: nước mắm 216 lít

dấm 256 lít

B. Hoạt động ứng dụng bài 95 Toán lớp 4 VNEN

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 95

Đáp án

Nêu bài toán:

Làng B nhiều hơn làng A 320 người. Số người của làng B bằng 5/7 số người làng A. Hỏi mỗi làng có bao nhiêu người?

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 5 = 2 (phần)

Giá trị mỗi phần là: 320 : 2 = 160 (người)

Làng A có số người là: 160 x 5 = 800 (người)

Làng B có số người là: 800 + 320 = 1120 (người)

Đáp số: Làng A 800 người, làng B 1120 người.

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp theo). Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
160 58.887
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm