Giải Toán lớp 4 VNEN bài 38: Ôn tập

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 38: Em ôn lại nhân một số với một tổng (hiệu) - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 93 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2.

B. Hoạt động thực hành bài 38 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1 trang 93 sách VNEN toán 4

Tính:

a. 107 x (30 + 5)

326 x (20 + 7)

b. 571 x (40 - 7)

456 x (20 - 6)

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 107 x (30 + 5) 326 x (20 + 7)

107 x (30 + 5) 326 x (20 + 7)

= 107 x 30 + 107 x 5 = 326 x 20 + 326 x 7

= 3210 + 535 = 6520 + 2282

= 3745 = 8802

b. 571 x (40 - 7) 456 x (20 - 6)

571 x (40 - 7) 456 x (20 - 6)

= 571 x 40 - 571 x 7 = 456 x 20 - 456 x 6

= 22840 - 3997 = 9120 - 2736

= 18843 = 6384

Câu 2 trang 93 sách VNEN toán 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 5 x 27 x 2

246 x 62 + 246 x 38

b. 54 x 2 x 9 x 5

428 x 56 - 428 x 46

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 5 x 27 x 2 246 x 62 + 246 x 38

= (5 x 2) x 27 = 246 x (62 + 38)

= 10 x 27 = 246 x 100

= 270 = 24600

b. 54 x 2 x 9 x 5 428 x 56 - 428 x 46

= (54 x 9) x (5 x 2) = 428 x (56 - 46)

= 486 x 10 = 428 x 10

= 4860 = 4280

Câu 3 trang 94 sách VNEN toán 4

Tính:

a. 306 x 11 306 x 9

b. 268 x 31 268 x 29

Đáp án và hướng dẫn giải

306 x 11

306 x 11 = 306 x (10+1) = 306 x 10 + 306 x 1 = 3060 + 306 = 3366

306 x 9

306 x 9 = 306 x (10 - 1) = 306 x 10 - 306 x 1 = 3060 - 306 = 2754

268 x 31

268 x 31 = 268 x (10 + 21) = 268 x 10 + 268 x 21 = 2680 + 5628 = 8308

268 x 29

268 x 29 = 268 x (30 - 1) = 268 x 30 - 268 x 1 = 8040 - 268 = 7772

Câu 4 trang 94 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 90m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Đáp án và hướng dẫn giải

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:

90 x 2 = 180 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(90 + 180 ) x 2 = 540 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

90 x 180 = 1620 (m2)

Đáp số: Chu vi: 540m

Diện tích: 1620m

C. Hoạt động ứng dụng bài 38 Toán lớp 4 VNEN

Em cùng người lớn tính bằng nhiều cách, xem cách nào nhanh nhất?

2013 x 2 + 98 x 2013 = ?

Đáp án và hướng dẫn giải

C1. 2013 x 2 + 98 x 2013 = 4026 + 197274 = 201300

C2. 2013 x 2 + 98 x 2013 = 2013 x (2+ 98) = 2013 x 100 = 201300

=>Cách 2 là cách tính nhanh nhất và thuận tiện nhất.

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4: Nhân một số với một hiệu. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4

Đánh giá bài viết
9 2.731
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm