Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 LỚP 4 MÔN TOÁN
NĂM 2020 - 2021
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC I
Môn: Toán Lớp 4 - Đề 1
Ngày kiểm tra: Ngày …………………
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng t u 1 đến câu 9)
Câu 1: (0,5 điểm) Trong các số dưới đây chữ s 7 trong số nào giá trị 7000:
A. 71 608 B. 57 312 C. 570 064 D. 56 738
Câu 2: (0,5 điểm) Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm
linh tám". Đúng với số nào?
A. 35 462 008 B. 35 460 208 C. 35 462 208 D. 35 462 280
Câu 3: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.
A. 79 217 B. 79 257 C. 79 381 D. 79 831
Câu 4: (0,5 điểm) Các số được sắp xếp theo thứ tự t bé đến lớn là:
A. 128; 276; 762; 549 B. 276; 549; 762; 128
D. 762; 549; 276; 128 C. 128; 276; 549; 762
Câu 5: (0,5 điểm) Cho 2m 7cm = ..................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 27 B. 207 C. 2007 D. 270
Câu 6: (0,5 điểm) 3 tấn 72 kg = ............kg.
A. 372 B. 3027 C. 3072 D. 3070
Câu 7: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là:
A. 29 B. 39 C. 59 D. 49
Câu 8: (0,5 điểm) Giá trị của x trong phép tính x 425 = 625 là:
A. 1050 B. 1000 C. 2050 D. 3000
Caâu 9: ( 0,5 điểm)
Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy ?
A. IX B. X C. XI D. XX
Câu 10: (1 điểm)
Trong hình bên có:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
góc nhọn
góc vuông
góc
góc bẹt
Câu 11: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
a, 465218 + 342905 b, 839084 46937
............................ ..............................
........................... ..............................
........................... ..............................
............................ ...............................
Câu 12: (0,5 điểm)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: M N
a) MN vuông góc với NP.
b) MN vuông góc với MQ.
c) MQ vuông góc với QP.
d) QP không vuông góc với PN Q P
Câu 13. (1điểm) Giải Bài toán sau:
Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba
chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
..…………………………………………………….………………..……………………
……………………………………………….……….….…..……………………………
………………………………………….…….....……..…………………………………
………………………………….……….……..………………………..............................
..............................................................................................................................................
................................................................. ……………………………………………….
Câu 14.(1 điểm) Tuổi hai mẹ con cộng lại bằng 46 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ
bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
..…………………………………………………….………………..……………………
……………………………………………….……….….…..……………………………
………………………………………….…….....……..…………………………………
………………………………….……….……..………………………..............................
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
..............................................................................................................................................
................................................................. ……………………………………………
Câu 13. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
..…………………………………………………….………………..……………………
……………………………………………….……….….…..……………………………
………………………………………….……...……..……...……………………………
………………………………….……….……..………………………..............................
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN LỚP 4
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đáp án
B
C
D
C
B
C
D
A
B
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 10: (1 điểm) Trong hình bên có.
A. 2 góc vuông.
B. 4 góc nhọn
C. 1 góc
D. 1 góc bẹt
Câu 11: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
a , 808123 b, 792147
Câu 12: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. S
b. Đ
c. Đ
d. Đ
Câu 13: (1 điểm)
Bài giải
Cả ba giờ ô đó chạy được là:
40 + 48 + 53 = 141 (km)
Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:
141 : 3 = 47 (km)
Đáp số: 47 km.
Câu 14: (1 điểm)
Bài giải
Tuổi mẹ là:
(46+30) : 2 = 38( tuổi)
Tuổi con

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021 bao gồm các đề thi mới nhất có đáp án kèm theo và biên soạn chuẩn theo TT 22. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Các thầy cô tham khảo ra đề giữa kì cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 mới nhất

Các dạng đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 bao gồm 4 đề thi có đáp án chi tiết gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với các dạng kiến thức trong tâm, chi tiết cho từng bài học, rèn luyện kỹ năng giải Toán về số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, biểu đồ, tìm số trung bình cộng, Toán hình học....

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
3 5.992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm