Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 Có đáp án chi tiết là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: (0,5 điểm) Số 7635672 được đọc là:

A. Bảy triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

B. Bảy triệu sáu trăm năm ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

C. Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

D. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.

Câu 2. (0,5 điểm) Số năm trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 5 002 400

B. 5 020 420

C. 502 420

D. 540 240

Câu 3. (0,5 điểm) Số nào trong các số sau số có chữ số 7 biểu thị cho 7000?

A. 83574

B. 28697

C. 17832

D. 90286

Câu 4. (0,5 điểm) Giá trị đúng của biểu thức: 100 + 450 x 2 là:

A. 1000

B. 1100

C. 1200

D. 1300

Câu 5: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 15 tấn = …kg là:

A. 1500

B. 15000

C. 150000

D. 150

Câu 6: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 1 phút 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 7: (0,5 điểm) Hình bên có ...... góc vuông

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 8: (0,5 điểm) Góc ABC là:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

A . góc nhọn

B. góc bẹt

C. góc vuông

D. góc tù

Câu 9: (1 điểm) Vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b qua điểm A

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 10: (1 điểm) Vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d đi qua điểm P

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 11: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a, 137 485 + 21 706

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, 654 135 – 147 061

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12 (2 điểm)

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 13 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất

544 +135 + 157 + 843 + 865 + 456

Đáp án: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Chọn đúng mỗi ý (0,5 điểm)

Câu 1

Câu 2.

Câu 3

Câu 4.

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

C

A

B

B

B

C

Câu 9: (0,5 điểm) Vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b qua điểm A

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 10: (0,5 điểm) Vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d đi qua điểm P

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 11. Thực hiện đúng mỗi câu (0,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 12.

Ta có sơ đồ

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Tuổi bố là:

(58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Tuổi con là:

48 - 38 = 10 (tuổi)

Đáp số: Bố 48 tuổi

Con 10 tuổi

Câu 13 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất

544 +135 + 157 + 843 + 865 + 456

= (544 + 456) + (135 + 865) +(157 + 834)

= 1000 +1000 + 1000 = 3000

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
40 5.289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm