Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 20 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản bài 65 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "đố bạn"

Em vẽ hình biểu diễn một phân số bất kì, em đố bạn viết và đọc phân số chỉ phần đã tô màu của hình em đã vẽ.

Trả lời:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Phân số:

· Hình 1: 4/8 đọc là bốn phần tám, có tử số là 4 mẫu số là 8

· Hình 2: 1/4 đọc là một phần bốn có tử số là 1, mẫu số là 4

· Hình 3: 2/4 đọc là hai phần bốn có tử số là 2 mẫu số là 4

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau (Sgk)

· Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho.

· Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

3. Chơi trò chơi "ghép thẻ"

Ghép các phân số bằng nhau:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

B. Hoạt động thực hành bài 65 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 22 sách VNEN toán 4

Quan sát hình vẽ, viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là: 1/2 = ...... = ........

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là: ...... = ........

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là: 1/2 = 2/4 = 4/8

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là: 2/3 = 4/6

Câu 2: Trang 23 sách VNEN toán 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Câu 3: Trang 23 sách VNEN toán 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 65: Phân số bằng nhau

C. Hoạt động ứng dụng bài 65 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 23 sách VNEN toán 4

Em hãy tìm ba phân số bằng phân số 1/2 và viết vào vở. Giải thích cho người lớn nghe tại sao các phân số em tìm được lại bằng phân số 1/2

Ba phân số bằng phân số 1/2 là: 2/4 ; 4/8 ; 8/16

Vì:

· 2/4: khi ta chia cả tử và mẫu cho 2 thì bằng 1/2

· 4/8: khi ta chia cả tử và mẫu cho 4 thì bằng 1/2

· 8/16: khi ta chia cả tử và mẫu cho 8 thì bằng 1/2

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 112 SGK Toán 4: Phân số bằng nhau. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
52 12.207
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm