Giải Toán lớp 4 VNEN bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 91: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 76, 77 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 4. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

A. Hoạt động thực hành bài 91 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 76 VNEN toán 4 tập 2

Chơi trò chơi "Đặt bài toán theo sơ đồ":

Mỗi nhóm nhận một phiếu học tập, trên phiếu có vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán về "tổng -tỉ". Nhóm thảo luận và đặt bài toán tương ứng với sơ đồ đã cho.

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 91

Đặt bài toán với sơ đồ trên:

Hoa và Hằng cùng nhau hái táo và hái được tất cả 70 quả táo. Trong đó, số táo mà Hoa hái được bằng  \frac{3}{4}số táo mà Hằng hái được. Hỏi mỗi người hái được bao nhiêu quả táo?

Câu 2: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Tổng của hai số là 200. Tỉ sô của hai số đó là \frac{3}{5}. Tìm mỗi số.

Đáp án

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 200 : 8 = 25

Số thứ nhất là: 25 x 3 = 75

Số thứ hai là: 25 x 5 = 125

Đáp số: số thứ nhất 75, số thứ hai 125

Câu 3: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Hưởng ứng tết trồng cây, lớp 4A và lớp 4B trồng được tất cả 390 cây. Tỉ số của số cây lớp 4A trồng được và số cây lớp 4B trồng được là 6 : 7. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án

Số phần bằng nhau là:

6 + 7 = 13 (phần)

Giá trị của mỗi phần là:

390 : 13 = 30 (cây)

Số cây mà lớp 4A trồng được là:

30 x 6 = 180 (cây)

Số cây mà lớp 4B trồng được là:

30 x 7 = 210 (cây)

Đáp số: 4A có 180 cây

4B có 210 cây

Câu 4: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 182m. Chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Đáp án

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

182 : 2 = 91 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Giá trị mỗi phần là:

91 : 7 = 13

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

13 x 4 = 52 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

13 x 3 = 39 (m)

Đáp số: chiều dài 52m, chiều rộng 39m

Câu 5: Trang 77 VNEN toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó.

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 91

Hướng dẫn giải

- Quan sát sơ đồ tìm tỉ số và tổng của hai số, sau đó nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán :

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án

Nêu bài toán:

Mẹ hái cam được 360 quả đựng vào hai bao tải. Bao thứ nhất có số quả bằng \frac{2}{3} số quả ở bao thứ hai. Hỏi mỗi bao tải đựng bao nhiêu quả?

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 360 : 5 = 72 (quả)

Bao tải thứ nhất có số quả là: 72 x 2 = 144 (quả)

Bao tải thứ hai có số quả là: 72 x 3 = 216 (quả)

Đáp số: bao một 72 quả, bao hai 216 quả

B. Hoạt động ứng dụng bài 91 Toán lớp 4 VNEN

Dựa vào sơ đồ sau, nêu bài toán rồi giải bài toán đó:

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 91

Hướng dẫn giải

- Quan sát sơ đồ tìm tỉ số và tổng của hai số, sau đó nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán :

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Nêu bài toán:

Hai xe ô tô tải chở được 405 tấn hàng. Số hàng xe thứ nhất chở được bằng \frac{5}{4}số hàng của xe thứ hai. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 405 : 9 = 45 (tấn hàng)

Số hàng xe thứ nhất chở được là: 45 x 5 = 225 (tấn hàng)

Số hàng xe thứ hai chở được là: 45 x 4 = 180 (tấn hàng)

Đáp số: xe thứ nhất 225 tấn hàng

xe thứ hai 180 tấn hàng

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 92: Em ôn lại những gì đã học

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Đánh giá bài viết
68 33.773
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm