Giải Toán lớp 4 VNEN bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình cộng - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 114, 115 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 107: Ôn tập về hình học

A. Hoạt động thực hành bài 108 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 114 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi “Tìm nhanh số trung bình cộng“

Hai bạn chơi đố nhau tìm số trung bình cộng của hai số : Bạn thứ nhất nghĩ ra một số, rồi lập số thứ hai bằng cách cộng nhẩm nó với 2 (hoặc 4, 6, 8, 10, 12, ...); sau đó nêu hai số, yêu cầu bạn thứ hai tính số trung bình cộng của hai số đã nêu. Các bạn đổi vai nhau để chơi.

Ví dụ: Hiền nghĩ ra số 15, lập số thứ hai: 15 + 4 = 19. Hiền đố Hòa : Hãy tìm số trung bình cộng của 15 và 19. Hòa phải tính và trả lời, nếu đúng thì Hòa được quyền đố lại Hiền.

Đáp án

Bạn A : Nói số thứ nhất là 17; số thứ hai là 19.

Bạn B : Trung bình cộng của 17 và 19 là : 18

Bạn A : Đúng

Bạn B : Nói số thứ nhất là 20; số thứ hai là 24

Bạn A : Trung bình cộng của số 20 và 24 là 22.

Bạn B : Đúng.

Lần lượt làm như vậy từ 3 đến 5 lượt.

Câu 2: Trang 114 toán VNEN 4 tập 2

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 35, 25 và 42

b. 127, 153 và 278

c. 234, 102, 78 và 62

Đáp án

a. 35, 25 và 42

Trung bình cộng là: (35 + 25 + 42) : 3 = 34

b. 127, 153 và 278

Trung bình cộng là: (127 + 153 + 278 ) : 3 = 186

c. 234, 102, 78 và 62

Trung bình cộng là: (234 + 102 + 78 + 62) : 4 = 119

Câu 3: Trang 114 toán VNEN 4 tập 2

Nhà bác Hoàng thu hoạch thóc trong 3 năm liền được lần lượt là 34 tạ, 32 tạ và 36 tạ. Hỏi trung bình mỗi năm nhà bác Hoàng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức về cách tìm số trung bình cộng của nhiều số :

- Tính tổng khối lượng thóc nhà bác Hoàng thu được.

- Lấy tổng chia cho số các số năm đã cho.

Đáp án

Trung bình mỗi năm nhà bác Hoàng thu hoạch được số tạ thóc là:

(34 + 32 + 36) : 3 = 34 (tạ thóc)

Đáp số: 34 tạ thóc

Câu 4: Trang 114 toán VNEN 4 tập 2

Một cửa hàng trong hai ngày đầu mỗi ngày bán được 32kg bột giặt, trong ba ngày sau mỗi ngày bán được 37kg bột giặt. Hỏi trong 5 ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg bột giặt?

Đáp án

Cách 1:

Hai ngày đầu, cửa hàng bán được số kg bột giặt là:

32 x 2 = 64 (kg)

Ba ngày sau, cửa hàng bán được số kg bột giặt là:

37 x 3 = 111 (kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kg bột giặt là:

(64 + 111) : 5 = 35 (kg)

Đáp số: 35 kg

Cách 2:

5 ngày cửa hàng bán được số kg bột giặt là:

(32 x 2) + (37 x 3) = 175 (kg)

Vậy mỗi ngày cửa hàng bán được số kg bột giặt là:

175 : 5 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.

Câu 5: Trang 114 toán VNEN 4 tập 2

Lan nói với Hương: Bạn cao hơn mình 4cm. Hương nói với Lan: Trung bình mỗi người cao 138cm. Hãy tính chiều cao của mỗi bạn.

Hướng dẫn giải

- Tính tổng chiều cao của hai bạn Hương và Lan.

- Giải bài toán theo dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số“.

Đáp án

Tổng chiều cao của hai bạn Hương và Lan là:

138 x 2 = 276 (cm)

Chiều cao của bạn Hương là:

(276 + 4) : 2 = 140 (cm)

Chiều cao của bạn Lan là:

140 - 4 = 136 (cm)

Đáp số: Hương 140cm

Lan 136cm

B. Hoạt động ứng dụng bài 108 Toán lớp 4 VNEN

Đề bài: Trang 115 toán VNEN 4 tập 2

Hỏi số tiền mẹ tiêu trong từng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó tính trong 4 ngày ấy, trung bình mỗi ngày mẹ tiêu hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

- Viết số tiền mẹ tiêu trong từng ngày.

- Tính tổng số tiền mẹ đã tiêu trong 4 ngày.

- Lấy tổng số tiền mẹ đã tiêu chia cho 4.

Đáp án

Ví dụ mẫu:

· Ngày thứ hai mẹ tiêu hết 160 000 đồng

· Ngày thứ ba mẹ tiêu hết 100 000 đồng

· Ngày thứ tư mẹ tiêu hết 400 000 đồng

· Ngày thứ năm mẹ tiêu hết 200 000 đồng

=> Trung bình mỗi ngày mẹ tiêu hết số tiền là: (160 000 + 100 000 + 400 000 + 200 000) : 4 = 215 000 (đồng)

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 109: Ôn tập về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

C. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán 4; Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4; Giải vở bài tập Toán lớp 4 để học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
107 39.732
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm