Giải Toán lớp 4 VNEN bài 53: Em ôn lại những gì đã học

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 53: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 123 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

B. Hoạt động thực hành bài 53 Toán lớp 4 VNEN

Câu 2: Trang 123 sách VNEN toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

a. 38376 : 312

50399 : 57

b. 152 x 134

27 x 23

Đáp án và hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 53: Em ôn lại những gì đã học

Câu 3: Trang 123 sách VNEN toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

40775

20379

16258

Số chia

233

152

125

Thương

 

 

 

Số dư

 

 

 

Đáp án và hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

40775

20379

16258

Số chia

233

152

125

Thương

175

134

130

Số dư

0

11

8

Câu 4: Trang 123 sách VNEN toán 4 tập 1

Giải bài toán: Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó, trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án và hướng dẫn giải

Trong ba tháng, đội sản xuất đã làm được số sản phẩm là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong ba tháng đó, trung bình mỗi người của đội làm được số sản phẩm là:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Câu 5: Trang 124 sách VNEN toán 4 tập 1

Biểu đồ dưới đây nói về số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008 ở một số địa phương:

Số giờ nắng trong tháng 6 năm 2008

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 53: Em ôn lại những gì đã học

Dựa vào biểu đồ trên hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Tháng 6 ở Hà Nội có ... giờ nắng.

b. Tháng 6 ở .... có nhiều giờ nắng nhất. .

c. Tháng 6 ở .... có ít giờ năng nhất.

d. Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiểu hơn ở Cà Mau là ... giờ

Đáp án và hướng dẫn giải

Điền vào chỗ chấm:

a. Tháng 6 ở Hà Nội có 116 giờ nắng.

b. Tháng 6 ở Nha Trang có nhiều giờ nắng nhất. .

c. Tháng 6 ở Lai Châu có ít giờ năng nhất.

d. Số giờ nắng trong tháng 6 ở Pleiku nhiểu hơn ở Cà Mau là 73 giờ

C. Hoạt động ứng dụng bài 53 Toán lớp 4 VNEN

Em hỏi người lớn xem mỗi tháng gia đình em dùng hết khoảng bao nhiêu ki-lô-gam gạo. Em hỏi giá tiền 1kg gạo và tính xem mổi tháng nhà em phải chi hết khoảng bao nhiêu tiền gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải

Ví dụ mẫu:

· Gia đình em gốm có 6 người: ông bà, bố mẹ, em và em trai

· Mỗi tháng, gia đình em dùng hết khoảng 45kg.

· Mỗi cân gạo có giá 19000 đồng

=>Như vậy, mỗi tháng số tiền mua gạo mà gia đình em phải trả là: 19000 x 45 = 855000 (đồng)

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
43 11.188
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm