Giải Toán lớp 4 VNEN: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 52 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2.

A. Hoạt động cơ bản bài 20 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "Nghĩ ra biểu thức chứa chữ".

Ví dụ mẫu:

· Biểu thức có chứa một chữ: a

· Biểu thức có chứa hai chữ: a + b

· Biểu thức có chứa ba chữ: a + b + c

2. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn (sgk)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trả lời:

· Giá trị của biểu thức a + b + c với a= 4, b=2 và c = 3 là 4 + 2 + 3 = 9

· Giá trị của biểu thức a + (b + c) với a= 4, b=2 và c=3 là 4 + (2 + 3) = 4 + 5 = 9

· Giá trị của biểu thức a - b + c với a=8, b=5 và c=7 là 8 - 5 + 7 = 10

· Giá trị của biểu thức m x n + p với m=5, n=9 và p=10 là 5 x 9 + 10 = 45 + 10 = 55

4. Viết vào chỗ chấm và so sánh giá trị của (a+b) + c với giá trị của a + (b+c)

Trả lời:

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

5

4

6

(5 + 4 ) + 6 = 9 + 6 = 15

5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

25

15

10

(25 + 15) + 10 = 40 + 10 = 50

25 + (15 + 10) = 25 + 25 = 50

40

20

5

(40 + 20) + 5 = 60 + 5 = 65

40 + (20 + 5) = 40 + 25 = 65

=> giá trị của (a+b) + c = a + (b+c)

5. Viết vào chỗ chấm thích hợp

a. (10 + 25) + 30 = 10 + (25 + ...)

b. (9 + 13) + 27 = .... + (13 + 27)

Trả lời:

a. (10 + 25) + 30 = 10 + (25 + 30)

b. (9 + 13) + 27 = 9 + (13 + 27)

B. Hoạt động thực hành bài 20 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức m + n - p, nếu:

a. m = 5, n = 7, p = 8

b. m = 10, n = 14, p = 20

Đáp án

a. m = 5, n = 7, p = 8

=> m + n - p = 5 + 7 - 8 = 4

b. m = 10, n = 14, p = 20

=> m + n - p = 10 + 14 - 20 = 4

Câu 2: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

a

b

c

a + b + c

a - b + c

a + b x c

(a + b) : c

6

3

3

 

 

 

 

10

2

6

 

 

 

 

12

3

5

 

 

 

 

30

5

7

 

 

 

 

Đáp án

a

b

c

a + b + c

a - b + c

a + b x c

(a + b) : c

6

3

3

6 + 3 + 3 = 12

6 - 3 + 3 = 6

6 + 3 x 3 = 6 + 9 = 15

(6 + 3) : 3 = 9 : 3 = 3

10

2

6

10 + 2 + 6 = 18

10 - 2 + 6 = 14

10 + 2 x 6 = 10 + 12 = 22

(10 + 2) : 6 = 12 : 6 = 2

12

3

5

12 + 3 + 5 = 20

12 - 3 + 5 = 14

12 + 3 x 5 = 12 + 15 = 27

(12 + 3) : 5 = 15 : 5 = 3

30

5

7

30 + 5 + 7 = 42

30 - 5 + 7 = 32

30 + 5 x 7 = 30 + 35 = 65

(30 + 5) : 7 = 35 : 7 = 5

Câu 3: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. (204 + 514) + 380 = 204 + (... + 380)

b. (89 + 173) + 627 = 89 + (173 + ... )

c. (m + n) + p = .... + (n + p)

Đáp án

a. (204 + 514) + 380 = 204 + (514 + 380)

b. (89 + 173) + 627 = 89 + (173 + 627 )

c. (m + n) + p = m + (n + p)

Câu 4: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 93 + 84 + 7 b. 179 + 314 + 59

45 + 32 + 68 475 + 463 + 25

204 + 71 + 96 397 + 781 + 203

Đáp án

a. 93 + 84 + 7 b. 179 + 341 + 59

= (93 + 7) + 84 = 179 + (341 + 59)

= 100 + 84 = 184 = 179 + 400 = 579

45 + 32 + 68 475 + 463 + 25

= 45 + (32 + 68) = (475 + 25) + 463

= 45 + 100 = 145 = 500 + 463 = 963

204 + 71 + 96 397 + 781 + 203

= (204 + 96) + 71 = (397 + 203) + 781

= 300 + 71 = 371 = 600 + 781 = 1381

Câu 5: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Tính:

a. a + b x c với a = 3, b = 5, c = 7

b. a - b : c với a = 40, b = 60, c = 6

c. a x b : c với a = 18, b = 6, c = 3

Đáp án

a. a + b x c với a = 3, b = 5, c = 7

=> a + b x c = 3 + 5 x 7 = 3 + 35 = 38

b. a - b : c với a = 40, b = 60, c = 6

=> a - b : c = 40 - 60 : 6 = 40 - 10 = 30

c. a x b : c với a = 18, b = 6, c = 3

=> a x b : c = 18 x 6 : 3 = 108 : 3 = 36

Câu 6: Trang 54 toán VNEN 4 tập 1

Một xã có 4320 người. Sau một năm số dân của xã đó tăng thêm 80 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 72 người. Hỏi sau hai năm, số dân của xã đó là bao nhiêu người?

Đáp án

Sau hai năm xã đó tăng số người là:

80 + 72 = 152 (người)

Sau hai năm, số dân của xã đó có số người là:

4320 + 152 = 4472 (người)

Đáp số: 4472 người

C. Hoạt động ứng dụng bài 20 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 55 toán VNEN 4 tập 1

Em nghĩa ra biểu thức có chứa ba chữ rồi đó người lớn tính giá trị biểu thức khi thay các chữ bằng những số khác nhau. Em kiểm tra xem người lớn tính đúng không?

Đáp án

Ví dụ mẫu: Biểu thức có chứa ba chữ:

a

b

c

a + b - c

a : b x c

15

3

4

15 + 3 - 4 = 14

15 : 3 x 4 = 20

25

5

7

25 + 5 - 7 = 23

25 : 5 x 7 = 35

18

2

7

18 + 2 - 7 = 13

18 : 2 x 7 = 63

40

8

5

40 + 8 - 5 = 43

40 : 8 x 5 = 25

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 44 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa ba chữ. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
35 8.693
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm