Giải Toán lớp 4 VNEN bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 106 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2.

A. Hoạt động cơ bản bài 45 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng"

 Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số

Ghi nhớ: Khi chia một số cho một tích, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả chia cho thừa số còn lại.

Ví dụ: Tìm các cách tính của biểu thức: 24 : (2 x 6) =

Trả lời:

24: (2 x 6) = 24 : 12 = 2

24 : (2 x 6) = 24 : 2 : 6 = 12 : 6 = 2

24 : (2 x 6) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

3. Tính và so sánh các giá trị của biểu thức:

(9 x 15) :3

9 x (15 : 3)

(9 : 3) x 15

Trả lời:

· (9 x 15) :3 = 135 : 3 = 65

· 9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45

· (9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45

=> Giá trị của biểu thức (9 x 15) : 3 lớn hơn giá trị hai biểu thức còn lại

Giá trị hai biểu thức 9 x (15: 3)= (9 : 3) x 15 = 45

Ghi nhớ: Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Ví dụ: Nêu các cách tính giá trị biểu thức (8 x 23) : 4 =

Trả lời:

Các cách tính giá trị biểu thức (8 x 23) : 4 là:

· (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46

· (8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

B. Hoạt động thực hành bài 45 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 108 sách VNEN toán 4

Tính giá trị của biểu thức:

a. 72 : (9 x 8)

28 : (7 x 2)

b. (15 x 24) :

6 (25 x 36) : 9

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

28 : (7 x 2) = 28 : 14 = 2

b. (15 x 24) : 6 = 144 : 6 = 24

(25 x 36) : 9 = 900 : 9 = 100

Câu 2: Trang 108 sách VNEN toán 4

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

a. 80 : 40

b. 150 : 50

c. 75 : 25

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 80 : 40 = 80 : (20 x 2) = 80 : 20 : 2 = 4 : 2 = 2

b. 150 : 50 = 150 : (25 x 2) = 150 : 25 : 2 = 6 : 2 = 3

c. 75 : 25 = 75 : (5 x 5) = 75 : 5 : 5 = 15 : 5 = 3

Câu 3: Trang 108 sách VNEN toán 4

Tính bằng hai cách:

a. (12 x 16) : 4

b. (21 x 35) : 5

Đáp án và hướng dẫn giải

a. (12 x 16) : 4

· C1: (12 x 16) : 4 = 192 : 4 = 48

· C2: (12 x 16) : 4 = 12 X (16 : 4 ) = 12 X 4 = 48

b. (21 x 35) : 5

· C1: (21 x 35) : 5 = 735 : 5 = 147

· C2: (21 x 35) : 5 = 21 X (35 : 5) = 21 X 7 = 147

Câu 4: Trang 108 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm vải dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án và hướng dẫn giải

Cửa hàng đó đã bán được số mét vải là:

30 x 1/5 = 30 : 5 = 6 (mét vải)

Đáp án: 6 mét vải

C. Hoạt động ứng dụng bài 45 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 109 sách VNEN toán 4

Em thực hiện các phép tính sau theo hai cách và nói với người lớn cách tính em thấy nhanh hơn:

(20 x 48) : 8

Đáp án và hướng dẫn giải

(20 x 48) : 8

· C1: (20 x 48) : 8 = 960 : 8 = 120

· C2: (20 x 48) : 8 = 20 X (48 : 8) = 20 X 6 = 120

=> Theo em, cách tính thứ hai nhanh hơn.

Câu 2: Trang 109 sách VNEN toán 4

Mẹ mua 3 chai sữa, mỗi chai 2l sữa. Mẹ phải trả tất cả 240000 đồng. Hỏi mỗi lít sữa giá bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1:

Mẹ mua tất cả số lít sữa là: 3 x 2 = 6 (lít)

Mỗi lít sữa có giá là: 240000 : 6 = 40000 (đồng)

Đáp số: 40000 đồng

Cách 2:

Mỗi lít sữa mẹ phải trả số tiền là:

240000 : (3 x 2) = 40000 (đồng)

Đáp số: 40000 đồng

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 79 SGK Toán 4: Chia một tích cho một số. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
48 11.440
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm