Giải Toán lớp 4 VNEN bài 102: Ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 102: Ôn tập về phân số - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 103, 104 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 101: Ôn tập về biểu đồ

A. Hoạt động thực hành bài 102 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 103 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi “Kết bạn”:

Hai nhóm chơi như sau: Mỗi bạn trong nhóm nhận một thẻ, trên mỗi thẻ có ghi một phân số.

Nhóm 1 lên đứng trước lớp, bạn thứ nhất của nhóm 1 đọc phân số ghi trên thẻ của mình. Bạn nào ở nhóm 2 có phân số bằng phân số vừa đọc thì chạy nhanh lên đứng cạnh “kết bạn”. Cứ như thế cho đến khi các bạn ở nhóm 1 đọc hết số trên thẻ của mình.

Gợi ý: Các em học sinh tự thực hành trên lớp

Câu 2: Trang 103 toán VNEN 4 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Toán lớp 4 VNEN

\frac{3}{5} là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Đáp án

\frac{3}{5} là phân số chỉ phần đã tô màu của hình

Đáp án: D. Hình 4

Vì: phần tô màu của hình 4 là 6/10, khi rút gọn ta được \frac{3}{5}

Câu 3: Trang 103 toán VNEN 4 tập 2

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán lớp 4 VNEN

Đáp án

Giải Toán lớp 4 VNEN

Câu 4: Trang 103 toán VNEN 4 tập 2

Rút gọn các phân số:

\frac{8}{6} ; \frac{12}{36} ; \frac{20}{35} ; \frac{60}{15}

Đáp án

\begin{array}{l}
\frac{8}{6}=\frac{8: 2}{6: 2}=\frac{4}{3} \\
\frac{12}{36}=\frac{12: 12}{36: 12}=\frac{1}{3} \\
\frac{20}{35}=\frac{20: 5}{35: 5}=\frac{4}{7} \\
\frac{60}{15}=\frac{60: 15}{15: 15}=4
\end{array}

Câu 5: Trang 103 toán VNEN 4 tập 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

\frac{1}{2} \text { và } \frac{3}{5} \quad

\frac{2}{5} \text { và } \frac{7}{10} \quad

\frac{1}{2} ; \frac{2}{3} \text { và } \frac{1}{5}

Đáp án

a) \frac{1}{2} \text { và } \frac{3}{5} \quad

\begin{array}{l}
\frac{1}{2}=\frac{1 \times 5}{2 \times 5}=\frac{5}{10} \\
\frac{3}{5}=\frac{3 \times 2}{5 \times 2}=\frac{6}{10}
\end{array}

b) \frac{2}{5} \text { và } \frac{7}{10} \quad

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}=\frac{2 \times 2}{5 \times 2}=\frac{4}{10} \\
\frac{7}{10}=\frac{7}{10}
\end{array}

c) \frac{1}{2} ; \frac{2}{3} \text { và } \frac{1}{5}

\begin{array}{l}
\frac{1}{2}=\frac{1 \times 15}{2 \times 15}=\frac{15}{30} \\
\frac{2}{3}=\frac{2 \times 10}{3 \times 10}=\frac{20}{30} \\
\frac{1}{5}=\frac{1 \times 6}{5 \times 6}=\frac{6}{30}
\end{array}

Câu 6: Trang 103 toán VNEN 4 tập 2

Sắp xếp các phân số theo thứ tự giảm dần \frac{1}{3} ; \frac{1}{6} ; \frac{2}{5} ; \frac{3}{2}

Hướng dẫn giải

Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh các phân số đã cho, sau đó sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đáp án

\begin{array}{l}
\frac{1}{3}=\frac{1 \times 10}{3 \times 10}=\frac{10}{30} \\
\frac{1}{6}=\frac{1 \times 5}{6 \times 5}=\frac{5}{30} \\
\frac{2}{5}=\frac{2 \times 6}{5 \times 6}=\frac{12}{30} \\
\frac{3}{2}=\frac{3 \times 15}{2 \times 15}=\frac{45}{30}
\end{array}

Ta sắp xếp như sau: \frac{45}{30} ; \frac{12}{30} ; \frac{10}{30} ; \frac{5}{30} \text { hay } \frac{3}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{1}{3} ; \frac{1}{6}

B. Hoạt động ứng dụng bài 102 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 104 toán VNEN 4 tập 2

Có một cái bánh chia đều cho cả nhà em, mỗi người được một phần như nhau.

Đố em viết phân số chỉ:

· Số phần cái bánh em nhận được

· Số phần cái bánh bố và mẹ em nhận được

Đáp án

Ví dụ mẫu:

Nhà em có 5 người. Sau khi chia đều cho cả nhà mỗi người một phần bánh như nhau thì:

· Số phần cái bánh em nhận được là: \frac{1}{5}

· Số phần cái bánh bố và mẹ em nhận được là: \frac{2}{5}

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và Giải VBT Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của Bộ Giáo Dục.

C. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
65 25.956
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm