Giải Toán lớp 4 VNEN bài 32: Nhân với số có một chữ số

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 32: Nhân với số có một chữ số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 78 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2.

A. Hoạt động cơ bản bài 32 Toán lớp 4 VNEN

1. Chơi trò chơi "Hái hoa toán học": Ôn lại phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số đã học.

Ví dụ:

Nhân với số có một chữ số

2. Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và cách tính 136204 x 4 (Sgk)

3. Đặt tính rồi tính:

341321 x 2

201417 x 3

Trả lời:

Nhân với số có một chữ số

B. Hoạt động thực hành bài 32 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 79 toán VNEN 4 tập 1

Tính:

Nhân với số có một chữ số

Đáp án và hướng dẫn giải

Nhân với số có một chữ số

Câu 2: Trang 78 VNEN toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

114015 x 5

31206 x 7

241306 x 4

Đáp án và hướng dẫn giải

Nhân với số có một chữ số

Câu 3: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

2

3

5

6

141305 x m

 

 

 

 

Đáp án và hướng dẫn giải

m

2

3

5

6

141305 x m

141305 x 2 = 242610

141305 x 3 = 423915

141305 x 5 = 706525

141305 x 6 = 847830

Câu 4: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Tính:

32145 + 423507 x 2

1207 x 8 + 24573

843275 - 123568 x 5

609 x 9 - 4845

Đáp án và hướng dẫn giải

32145 + 423507 x 2 1207 x 8 + 24573

= 32145 + 847014 = 9656 + 24573

= 879159 = 34229

843275 - 123568 x 5 609 x 9 - 4845

= 843275 - 617840 = 5481 - 4845

= 225435 = 636

Câu 5: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Giải bài toán:

Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp. Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Đáp án và hướng dẫn giải

Các xã vùng cao được cấp tất cả số quyển truyện là:

830 x 9 = 7470 (quyển)

Các xã vùng thấp được cấp tất cả số quyển truyện là:

920 x 8 = 7360 (quyển)

Huyện đó được cấp tất cả số quyển truyện là:

7470 + 7360 = 14830 (quyển)

Đáp số: 14830 quyển

C. Hoạt động ứng dụng bài 32 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết, niên vụ 2015 - 2016 cả nước sản xuất được 1 237 301 tấn đường. Nếu vẫn giữ năng suất như vậy thì lượng đường sản xuất được của Việt Nam sau 3 năm là bao nhiêu tấn?

Đáp án và hướng dẫn giải

Sau ba năm, số đường mà Việt Nam sản xuất được là:

1 237 301 x 3 = 3 711 903 (tấn)

Đáp số: 3 711 903 tấn

D. Lý thuyết Nhân với số có một chữ số

Ví dụ 1: 241324 x 2 = ?

Nhân với số có một chữ số

Vậy: 241324 x 2 = 482648.

Ví dụ 2: 136204 x 4 = ?

Nhân với số có một chữ số

Vậy: 136204 x 4 = 544816.

>> Chi tiết: Lý thuyết Nhân với số có một chữ số

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4: Nhân với số có một chữ số. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
12 6.437
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm