Giải Toán lớp 4 VNEN: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải Toán lớp 4 VNEN: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 49 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2.

A. Hoạt động cơ bản bài 19 lớp 4

1. Chơi trò chơi "Thay chữ bằng số":

Ví dụ mẫu:

a

b

a + b

7

6

13

5

4

9

8

7

15

4

3

7

3

9

12

2. Đọc kĩ nội dung và giải thích cho bạn (sgk)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm

Trả lời:

  • Giá trị của biểu thức a + b với a=4 và b=2 là 6
  • Giá trị của biểu thức b +a với a=4 và b=2 là 6
  • Giá trị của biểu thức a - b với a=8 và b=5 là 3
  • Giá trị của biểu thức m x n với m=5 và n=9 là 45

4. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn (sgk)

5. Nêu kết quả tính

a. 468 + 379 = 847 b. 6509 + 2876 = 9385

379 + 468 = ...... 2876 + 6509 = .......

Trả lời:

379 + 468 = 847 2876 + 6509 = 9385

B. Hoạt động thực hành Bài 19 Toán lớp 4

Câu 1: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

a

b

a+b

b + a

a - b

a x b

a : b

6

3

10

2

12

3

30

3

Đáp án

a

b

a + b

b + a

a - b

a x b

a : b

6

3

9

9

3

18

2

10

2

12

12

8

20

5

12

3

15

15

9

26

4

30

3

33

33

27

90

10

Câu 2: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 10 là ....

b. Giá trị của biểu thức a + b với a = 25 và b = 10 là ....

c. Giá trị của biểu thức m x n với m = 3 và m = 7 là ....

d. Giá trị của biểu thức c : d với c = 18 và d = 3 là ....

Đáp án

a. Giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 10 là 3 + 10 = 13

b. Giá trị của biểu thức a + b với a = 25 và b = 10 là 25 + 10 = 35

c. Giá trị của biểu thức m x n với m = 3 và m = 7 là 3 x 7 = 21

d. Giá trị của biểu thức c : d với c = 18 và d = 3 là 18 : 3 = 6

Câu 3: Trang 51 toán VNEN 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức a - b nếu:

a. a = 23 và b = 10

b. a = 17cm và b = 8cm

c. a= 25kg và b = 10kg

Đáp án

a. a = 23 và b = 10

=> a - b = 23 - 10 = 13

b. a = 17cm và b = 8cm

=> a - b = 17 - 8 = 9

c. a= 25kg và b = 10kg

=> a - b = 25 - 10 = 15

Câu 4: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a. 48 + 12 = 12 + .... b. p + q = q + ......

37 + 198 = .... + 37 26 + 0 = .... + 26

.... + 73 = 73 + 216 m + 0 = ..... + m

Đáp án

a. 48 + 12 = 12 + 48 b. p + q = q + p

37 + 198 = 198 + 37 26 + 0 = 0 + 26

216 + 73 = 73 + 216 m + 0 = 0 + m

Câu 5: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Điền dấu < = >:

2975 + 3216 ....... 3216 + 2975 8264 + 925 .... 925 + 8400

2975 + 3216 ....... 3216 + 3000 8264 + 925 .... 900 + 8264

2975 + 3216 ....... 3216 + 2900 925 + 8264 .... 8264 + 925

Đáp án

2975 + 3216 ... 3216 + 2975 8264 + 925 ... 925 + 8400

=> 6191 = 6191 => 9189 < 9325

2975 + 3216 ... 3216 + 3000 8264 + 925 ... 900 + 8264

=> 6191 < 6216 => 9189 > 9164

2975 + 3216 ... 3216 + 2900 925 + 8264 ... 8264 + 925

=> 6191 > 6116 => 9189 = 9189

C. Hoạt động ứng dụng bài 19 Toán lớp 4

Câu 1: Trang 52 toán VNEN 4 tập 1

Em viết biểu thức chứa hai chữ rồi cùng người lớn tính giá trị biểu thức khi thay hai chữ bằng các số khác nhau:

Đáp án

Ví dụ mẫu:

a

b

a + b

a x b

a - b

10

4

14

40

6

8

7

15

56

1

6

4

10

24

2

9

5

14

36

4

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và bài tập tương ứng Giải bài tập trang 43 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
12 4.967
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm