Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 110: Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 110: Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 116, 117, 118 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 109: Ôn tập về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

A. Hoạt động thực hành bài 110 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 116 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi "Đặt bài toán theo sơ đồ":

Giải Toán lớp 4 VNEN bài 110

Đáp án

Nêu bài toán:

Tổ một và tổ hai lớp em có tất cả 63 người. Số thành viên tổ 1 bằng \frac{4}{3} số thành viên tổ 2. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu thành viên?

Câu 2: Trang 117 toán VNEN 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

205

1530

2613

Tỉ số của hai số

\frac{2}{3}

\frac{7}{8}

\frac{8}{5}

Số lớn

Số bé

Đáp án

Tổng hai số

205

1530

2613

Tỉ số của hai số

\frac{2}{3}

\frac{7}{8}

\frac{8}{5}

Số lớn

123

816

1608

Số bé

82

714

1005

Câu 3: Trang 117 toán VNEN 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số

451

564

1204

Tỉ số của hai số

\frac{2}{3}

\frac{5}{8}

\frac{7}{5}

Số lớn

Số bé

Đáp án

Hiệu của hai số

451

564

1204

Tỉ số của hai số

\frac{2}{3}

\frac{5}{8}

\frac{7}{5}

Số lớn

1353

1504

4214

Số bé

902

940

3010

Câu 4: Trang 117 toán VNEN 4 tập 2

Cả hai bể chứa tất cả 560l nước. Lượng nước chứa trong bể thứ nhất bằng 5/3 lượng nước chứa trong bể thứ hai. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tính giá trị 1 phần: Lấy tổng số lít nước của hai bể chia cho tổng số phần.

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng của mỗi bể.

Đáp án

Toán lớp 4 VNEN bài 110

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 560 : 8 = 70 (lít nước)

Lượng nước chứa trong bể thứ nhất là: 70 x 5 = 350 (lít nước)

Lượng nước chứa trong bể thứ hai là: 70 x 3 = 210 (lít nước)

Đáp số: Bể thứ nhất 350 lít

Bể thứ hai 210 lít

Câu 5: Trang 117 toán VNEN 4 tập 2

Trong ngày chủ nhật, cửa hàng Thắng Lợi bán được nhiều hơn cửa hàng Thành Công 57 gói kẹo. Tỉ số kẹo bán được cửa hàng Thắng Lợi và cửa hàng thành công là 7/4. Hỏi trong ngày chủ nhật đó, mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn giải

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tính giá trị 1 phần : Lấy hiệu hai số chia cho 57.

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng của mỗi cửa hàng.

Đáp án

Toán lớp 4 VNEN bài 110

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 4 = 3 (phần)

Giá trị của mỗi phần là: 57 : 3 = 19 (gói kẹo)

Cửa hàng Thắng Lợi bán được số gói kẹo là:

19 x 7 = 133 (gói kẹo)

Cửa hàng Thành Công bán được số gói kẹo là:

133 - 57 = 76 (gói kẹo)

Đáp số: Thắng Lợi 133 gói

Thành Công 76 gói

B. Hoạt động ứng dụng bài 110 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1 Trang 118 toán VNEN 4 tập 2

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay

Đáp án

Toán lớp 4 VNEN bài 110

Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)

Sau 3 năm, tuổi của mẹ là: (27 : 3) x 4 = 36 (tuổi)

Vậy, năm nay tuổi mẹ là: 36 - 3 = 33 (tuổi)

Năm nay tuổi con là: 33 - 27 = 6 (tuổi)

Đáp số: mẹ 33 tuổi, con 6 tuổi

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 4 VNEN bài 111: Em ôn lại những gì đã học

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa và VBT Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. 

C. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
117 40.478
Sắp xếp theo

    Giải Toán lớp 4 VNEN

    Xem thêm