Lý thuyết nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Lý thuyết nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện. Tài liệu Toán lớp 4 này dành cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Toán lớp 4

a) Ví dụ 1. 27 x 11 = ?

Đặt tính và tính:

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27

(2 +7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27

Từ đó ta có cách nhẩm:

2 cộng 7 bằng 9

Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297

b) Ví dụ 2. 48 x 11 = ?

Đặt tính và tính:

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Ta có cách nhẩm:

4 cộng 8 bằng 12;

Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428

Thêm 1 vào 4 của 428, được 528

Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị:

- Nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì ta viết tổng vào giữa hai chữ số đã cho.

- Nếu tổng tìm được lớn hơn 10 thì ta viết chữ số hàng đơn vị của tổng đó vào giữa hai chữ số đã cho và cộng thêm 1 vào chữ số hàng chục của số đã cho.

Giải bài tập Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Toán 4

Video: Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

Đánh giá bài viết
9 1.885
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm