Bài tập Toán lớp 4 - Chia một tổng cho một số

Trắc nghiệm Toán lớp 4 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn tập và củng cố lại kiến thức sau mỗi bài học, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc bài test Bài tập Toán lớp 4 - Chia một tổng cho một số. Tham gia làm bài để rèn luyện kĩ năng giải các bài toán dạng Chia một tổng cho một số. Chúc các em học tốt!

 • Câu 1:
  Khi chia một tổng cho một số ta có thể chia từng số hạng của tổng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
  Nhận định trên đúng hay sai?
 • Câu 2:
  Khi chia một tổng cho một số, nếu tất cả các số hạng của tổng chia hết cho số đó ta có thể chia từng số hạng của tổng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
  Nhận định trên đúng hay sai?
 • Câu 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (....)
  Giá trị của biểu thức: (34 + 16) : 5 = ...........
  10
  (34 + 16) : 5 = 50 : 5 = 10
 • Câu 4:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ (...)
  (456 + 18) : 3 ........... 456 : 3 + 18 : 3
  =
  456 và 18 đều chia hết cho 3 do đó:
  (456 + 18) : 3 = 456 : 3 + 18 : 3
 • Câu 5:
  Điền dấu (+; -; x; :) thích hợp vào chỗ (....)
  87 : 3 - 15 : 3 = (87 ..... 15) : 3
  - 87 : 3 - 15 : 3 = (87 - 15) : 3
 • Câu 6:
  Lớp 5A có 45 học sinh, lớp 5B có 50 học sinh được chia thành các nhóm, mỗi nhóm đều có 5 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu nhóm?
  Trả lời:
  Cả hai lớp có tất cả ........... nhóm.
  19
  Số nhóm của cả hai lớp là:
  (45 + 50) : 5 = 45 : 5 + 50 : 5 = 9 + 10 = 19 (nhóm)
  Đáp số: 19 nhóm
 • Câu 7:
  Kết quả của biểu thức: (800 - 532) : 4 = ..............
  67
 • Câu 8:
  Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 356m. Tính diện tích khu đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng hai cạnh của khu đất hình chữ nhật trên?
  Đáp số: Diện tích khu đất hình vuông là: ............ m2.
  7921 7 921
 • Câu 9:
  Tìm X để: X x 5 = 57 + 78
  Trả lời:
  X = ............
  27
  X x 5 = 57 + 78
  X x 5 = 135
  X = 27
  Vậy X = 27
 • Câu 10:
  Một đội công nhân lắp đường nước cho một xã A. Ngày đầu đội công nhân đó lắp được 528m đường ống, ngày thứ hai lắp được 360m đường ống, đường ống được nối với nhau bằng các ống nước dài 8m. Hỏi trong hai ngày đội công nhân đó đã sử dụng bao nhiêu ống nước để lắp? Biết rằng đầu nối giữa hai ống nước không đáng kể.
  Trả lời:
  Trong hai ngày đội công nhân đó đã sử dụng ............. ống nước.
  111
  Số ống nước mà đội công nhân đó sử dụng là: (528 + 360) : 8 = 888 : 8 = 111 (ống nước)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 1.411
Sắp xếp theo
  Toán lớp 4 Xem thêm