Bài tập Toán lớp 4 - Tìm số trung bình cộng

Bài tập Toán lớp 4 - Tìm số trung bình cộng 

Bài tập Toán lớp 4 - Tìm số trung bình cộng là một bài test nhỏ nhằm giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và rèn luyện kiến thức về Số trung bình cộng. Đây là một dạng toán rất hay và thông qua các dạng bài tập tìm số trung bình cộng sau đây, các em sẽ hiểu rõ hơn về các dạng bài về số trung bình cộng cũng như cách giải. Chúc các em học tốt! 

 • Câu 1:
  Tìm số trung bình cộng của các số sau: 100 và 20.
 • Câu 2:
  Tìm số trung bình cộng của hai số đo sau: 301m và 29m.
 • Câu 3:
  Tính trung bình cộng của các số hạng sau: 16; 15; 17; 19 và 23.
 • Câu 4:
  Tìm số trung bình cộng của các số từ 1 đến 11.
 • Câu 5:
  Bốn học sinh lớp 5 cân nặng lần lượt là: 37kg, 39kg, 42kg, và 38kg. Hỏi trung bình mỗi bạn nặng bao nhiêu kilogam? 
  Trả lời: 
  Trung bình mỗi bạn cân nặng ..................kg.
  39
 • Câu 6:
  Tuổi trung bình của 11 cầu thủ bóng đá trên sân là 21 tuổi, nếu không kể thủ môn thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20 tuổi. Hỏi thủ môn bao nhiêu tuổi? 
  Trả lời:
  Thủ môn .............. tuổi.
  31
 • Câu 7:
  Lớp 4B có 4 tổ, số học sinh trong mỗi tổ lần lượt là: 13 bạn, 10 bạn, 8 bạn, và 9 bạn. Hỏi trung bình mỗi tổ có bao nhiêu bạn?
 • Câu 8:
  Một cửa hàng ngày đầu bán được 150 quả trứng, ngày thứ hai bán được số trứng bằng 1/2 số trứng ngày đầu, ngày thứ ba bán được bằng 1/5 số trứng ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quả trứng? 
  Trả lời: 
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ................... quả trứng.
  85
 • Câu 9:
  Một cửa hàng bán một tấm vải lụa dài 350m. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 1/5 tấm vải, ngày thứ hai bán được 1/7 tấm vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 
  Trả lời: 
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ................. mét vải.
  60
 • Câu 10:
  Một công nhân trong 3 ngày đầu sản xuất được 240 sản phẩm, 5 ngày tiếp theo người đó sản xuất được gấp đôi số sản phẩm của 3 ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? 
  Trả lời:
  Trung bình mỗi ngày người đó sản xuất được ................ sản phẩm.
  90
 • Câu 11: Trung bình cộng của các số 11, 28, 35, 41, 50 là 33, đúng hay sai?
 • Câu 12: Cho các số: 2; 7; 15; 23; 43. Số nào sau đây là trung bình cộng của 5 số trên.
 • Câu 13: Cho biết tổng của năm số là 40, hãy tính trung bình cộng của năm số đó.
  Trả lời: Trung bình cộng của 5 số đó là............
  8
 • Câu 14: Biết trung bình cộng hai số bằng 8, hãy tìm số thứ hai nếu biết số thứ nhất là 9?
  Trả lời: Số thứ 2 là ..................
  7
 • Câu 15: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại?
  Trả lời: Số còn lại là:................
  1899
 • Câu 16: Cho hai số biết số bé là 7856, số này kém trung bình cộng của hai số là 344 đơn vị. Tìm số lớn.
  Trả lời: Số lớn là ................
  8544
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 1.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm