Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán lớp 4 trường Archimedes School có đáp án

Đề tham khảo môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Archimedes có đáp án

Đề thi thử trắc nghiệm môn Toán lớp 4 trường Archimedes School bao gồm 9 câu hỏi khác nhau có đáp án cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học. Sau đây mời các em học sinh cùng làm bài.

Các bạn có thể tài toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi thử môn Toán lớp 4 trường Archimedes School

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thiệu Tâm, Thanh Hóa năm 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

 • Bài 01. 2019 kg = …. tấn …. kg. Các số cần điền vào chỗ chấm là: …..
  Lưu ý: các số cần điền cách nhau bằng dấu ";". Ví dụ: 20; 18
  2; 19
 • Bài 02. Với m = 5. Giá trị biểu thức 1230 + 264 × m là: …
  2550
 • Bài 03. Kết quả của phép cộng 25078 + 74896 là: …
  99974
 • Bài 04. Tìm a, biết: 2018 - 18 × a = 1010.
  Đáp án: a = ...............
  56
 • Bài 05. Tìm trung bình cộng của các số: 315; 226; 197; 158.
  Đáp án: Trung bình cộng của các số đó là:............................
  224
 • Bài 06. Chu vi của một hình vuông là 60cm. Diện tích hình vuông đó là: ….....cm2
  225
 • Bài 07. Tìm chữ số x để số 37x chia hết cho cả 3 và 5.
  Đáp án: x =...............
  5
 • Bài 08. Hình dưới có mấy góc nhọn? Mấy góc tù?
  Đề thi thử môn Toán lớp 4
  Đáp án: Hình trên có .............. góc nhọn; ................... góc tù.
  Ví dụ câu trả lời: 8; 4
  10; 2
 • Bài 09. Tính giá trị biểu thức: A = 1 + 2 + 3 + 6 + 12 + 24 + … + 192
  Đáp án: A = ....................
  384
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm