Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 132: So sánh các số trong phạm vi 100000

Giải vở bài tập Toán 3 bài 132: So sánh các số trong phạm vi 100 000 Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 57 đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập so sánh, viết số thứ tự lớn đến bé và ngược lại trong phạm vi 100000. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 57 câu 1

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm

a. 2543 ... 254926 513 ... 26 517
7000 ... 6999100 000 ... 99 999
4271 ... 427199 999 ... 9999

Đáp án và hướng dẫn giải:

2543 < 2549

26 513 < 26 517

7000 > 6999

100 000 > 99 999

4271 = 4271

99 999 > 9999

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 57 câu 2

Điền dấu<, =, > thích hợp vào chỗ chấm

27 000 ... 30 00086 005 ... 86 050
8000 ... 9000 – 200072 100 ... 72 099
43 000 ... 42 000 + 100023 400 ... 23 000 + 400

Đáp án và hướng dẫn giải:

27 000 < 30 000

86 005 < 86 050

8000 > 9000 – 2000

72 100 > 72 099

43 000 = 42 000 + 1000

23 400 = 23 000 + 400

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 57 câu 3

Khoanh vào số lớn nhất:

54 937; 73 945; 39 899; 73 954

b. Khoanh vào số bé nhất:

65 048; 80 045; 50 846; 48 650

Đáp án và hướng dẫn giải:

a. Số lớn nhất: 73 954

b. Số bé nhất: 48 650

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 57 câu 4

a. Các số 20 630 ; 60 302 ; 30 026 ; 36 200 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b. Các số 47 563 ; 36 574 ; 35 647 ; 65 347 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Đáp án và hướng dẫn giải:

a. Các số 20 630 ; 60 302 ; 30 026 ; 36 200 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 20 630 ; 30 026 ; 36 200 ; 60 302

b. Các số 47 563 ; 36 574 ; 35 647 ; 65 347 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 65 347 ; 47 536 ; 36 574 ; 35 647

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 57 câu 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số lớn nhất trong các số: 49 376 ; 49 736 ; 38 999 ; 48 987 là:

A. 49 376

B. 49 736

C. 38 999

D. 48 987

Đáp án và hướng dẫn giải:

Chọn đáp án B. 49 736

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 133: Luyện tập So sánh các số trong phạm vi 100000

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 132: So sánh các số trong phạm vi 100000. Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 5.338
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm